„Obavy z možného střetu zájmů starosty Jiřího Rejdy (ANO) narůstají”, upozorňují Piráti

„Obavy z možného střetu zájmů starosty Jiřího Rejdy (ANO) narůstají”, upozorňují Piráti

Starosta pátého pardubického obvodu Jiří Rejda čelil na jaře 2019 kritice, když Česká televize přišla s reportáží o tom, že bydlí v bytě jednoho z majitelů developerské společnosti IP Stav. Ta je přitom právě v jeho obvodě docela činná a v posledních měsících svými postupy vyvolává nevoli části obyvatel.

„Dva roky jsem žádný viditelnější problém U Vinice nezaznamenal. Situace okolo plánu stavět dětské hřiště za více než milion Kč na náklady našeho obvodu ale vzbudila moji pozornost a začal jsem se o případ víc zajímat. Zjistil jsem, že stavět původně sliboval developer, což by dávalo logiku. To se ale najednou změnilo a nebylo jasné, proč k této změně došlo. Nakonec jsem z toho důvodu nemohl zvednout ruku pro návrh rozpočtu na rok 2021.“, objasňuje opoziční pirátský zastupitel Filip Vařecha.

Zmíněné hřiště bude stát v nově vzniklé čtvrti U Vinice, kde od roku 2011 vyrostlo 5 velkých bytových domů. V prospektech z dob začátků projektu IP Stav lákal kupce na hřiště, dostatek parkování nebo na propojení pro chodce a cyklisty s parkem Vinice. V dokumentu z roku 2008, na který Piráti narazili, je jasně patrná dohoda, že IP Stav vybuduje na svých pozemcích dětské hřiště výměnou za povolení skácet asi 20 stromů.

Problém je ten, že máme rok 2021, dokument pozbyl právní moci, minimálně jeden vzrostlý javor byl nelegálně skácen, když překážel plánovanému administrativnímu centru, a budovaným hřištěm se naopak chlubí pan starosta Rejda. Ten navíc přišel netradičně osobně na pozemkovou komisi žádat o bezúplatné převody pozemků mezi městem a IP Stavem a pro schválení dokonce zvedl ruku na Zastupitelstvu města Pardubic, což není přímo v rozporu se zákonem o střetu zájmů, ale eticky je to podle Pirátů rozhodně na hraně.

Piráti mají také otázky ohledně toho, jak a kdy záměr stavět hřiště vznikl

„Objednávka na projektovou dokumentaci je ze srpna 2019, ale v zápisech z Rady nebo Zastupitelstva jsme žádnou zmínku o hřišti nenašli. Pouze se v roce 2020 objevila položka náhle v rozpočtu”, diví se člen finančního výboru MO V David Janeba (za Piráty).

Městský obvod měl přitom páky donutit developera dohodu o stavbě hřiště dodržet. V loňském roce žádal IP Stav o povolení přistavět u budov D3 a D4 několik pater do výšky. Obvod jako účastník stavebního řízení nevyužil možnost připomínek nebo například nástroj uzavření memoranda, takže IP Stav „zadarmo” navýšil počet obyvatel malého sídliště aniž by dal městu cokoliv na oplátku zpět.

„Starosta Rejda také dlouhodobě mlčí ohledně třenic obyvatel U Vinice a developera ve věcech kácení zeleně, plánovaného zpoplatnění parkování nebo nejnověji zaslepení příjezdové komunikace. To nás nutí klást si otázku, za koho pan starosta, bydlící v bytě IP Stavu na dohled fotbalovému stadionu Pod Vinicí, vlastně kope,” zakončuje Filip Vařecha.

Další zdroje:

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu