Revitalizaci vnitrobloku navrhují silničáři, městský obvod vypíše zakázku na zhotovitele.

Revitalizaci vnitrobloku navrhují silničáři, městský obvod vypíše zakázku na zhotovitele.

Do procesu se proto s několika požadavky vložili i Piráti.

Na Dukle vzniká projekt revitalizace vnitrobloku, který je mezi místními znám jako „Háčko“, odkazující na tvar domu stojícího v jeho nitru. Revitalizace zní jako něco skvělého, ale ve skutečnosti došlo pouze k naprojektování naddimenzovaného parkování pro 135 aut. Aby také ne, když se kancelář HIGHWAY DESIGN s.r.o. primárně zabývá projektováním silnic, jak dokládá i její jméno. Městský obvod Pardubice V jí opakovaně zadává zakázky na rekonstrukce veřejných prostranství (např. náměstí Dukelských hrdinů, Gorkého včetně předprostoru kulturního domu), přestože nelze očekávat, že bude schopna řešit komplexní situace nebo estetiku. A právě tento postup se nelíbí našemu zastupiteli na MO V Filipu Vařechovi.

„Revitalizace vnitrobloků na našem městském obvodě znamená ve většině případů zejména úpravu parkovacích míst. Je to přitom příležitost jak dotčenou lokalitu pozvednout nejen z pohledu dopravy, ale také z hlediska toho, jak dobře se tam žije. Proto musíme být mnohem ambicióznější a promyslet mnohem víc než jenom parkování: obnovu zeleně a modrozelenou infrastrukturu obecně, aby během léta bylo kde uniknout horku nebo třeba komunitní zahradu… Pokud to máme udělat správně, je vždy klíčové se ptát místních jak by si výsledek představovali oni. Vedení městského obvodu bohužel tento stěžejní aspekt plánování zcela ignoruje,“ kritizuje Filip Vařecha celou akci.

Značná část zeleného vnitrobloku se má proměnit v souvisle vydlážděné parkoviště, kterému má ustoupit i 12 vzrostlých stromů. A i kvůli tomu se do věci vložil další náš zastupitel Kuba Kutílek (člen Zelení Pardubice), který iniciativně začal vyjednávat s náměstkem primátora a radním MO Janem Nadrchalem.

Podle Kutílka (který se několikrát vydal přepočítávat parkující auta), ve vnitrobloku parkuje okolo 60 aut, zatímco na obvodových ulicích okolo devadesáti. Podle jeho názoru by se dalo až 80 míst zlegalizovat dopravním značením na ulicích Kpt. Nálepky, Sokolovská a Artura Krause. Navržený počet stání ve vnitrobloku je tak téměř dvojnásobný oproti skutečné poptávce. Proto také vytipoval části parkoviště, které by se z realizace mohly vypustit. Není tak vyloučena ani dílčí realizace připraveného projektu s tím, že navázat by měly přípravné práce na skutečné a komplexní revitalizaci vnitrobloku.

„Vznikl by dobrý kompromis, kdy obyvatelé by mohli parkovat, jak jsou zvyklí a zároveň by vnitroblok mohl zůstat z velké části zelenou klidovou zónou. Pan náměstek Nadrchal už si náš návrh se zájmem vyslechl a přislíbil v tomto ohledu pomoc,“ chválí si Jakub Kutílek spolupráci s náměstkem pro životní prostředí a radním MO v jedné osobě.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu