Pardubičtí Piráti přichází s jasnou povolební strategií

Pardubičtí Piráti přichází s jasnou povolební strategií

Nejen na parlamentní, ale i na komunální úrovni Piráti již před volbami zveřejňují svoji povolební strategii. Ta popisuje, jak budou postupovat po volbách, a dává jejich voličům jistotu, že nevolí zajíce v pytli. Tím se značně odlišují od konkurence, která často v honbě za posty ustupuje ze svých předvolebních proklamací. Povolební strategie vyjmenovává klíčové programové priority pardubických Pirátů a stanovuje podmínky, které jsou pro případnou koaliční spolupráci nepřekročitelné. Důležitou součástí je i popis mechanismů, kterými se budou Piráti řídit při obsazování městské rady a dalších funkcí.

Hlavním bodem povolební strategie je formulace programových priorit. Piráti vstoupí pouze do takové koalice, která se zaváže k naplnění alespoň 14 z celkového počtu 18 těchto priorit. Mezi hlavní požadavky patří například dokončení převodu „Červeňáku“ do majetku města a ponechání tohoto území v režimu krajinné zeleně. Velký důraz Piráti kladou na řešení dopravní situace. Budou především požadovat zahájení tvorby tzv. Plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Jeho absence vede k tomu, že dopravní plánování v Pardubicích postrádá koncepci a často spíše připomíná krizový management. V neposlední řadě Piráti požadují, aby se město zavázalo, že využití poradního hlasu obyvatel bude nedílnou součástí městských projektů a investičních záměrů.

Piráti budou za všech okolností k výkonu mandátu přistupovat konstruktivně bez ohledu na to, jestli jsou součástí vládní koalice, nebo opozice. Hlasovat budou dle programové shody, nikoliv podle členských legitimací. Zároveň ale v žádném případě nepodpoří koalici, jejíž součástí bude SPD nebo KSČM. Stejně tak za partnery nepovažují osoby s korupční historií, osoby napojené na klientelistické sítě nebo osoby s xenofobním či rasistickým smýšlením.

Při obsazování postů souvisejících se správou města je pro Piráty rozhodující odborná způsobilost uchazečů. Důležitým požadavkem je vyloučení jakéhokoliv střetu zájmů, proto budou Piráti pro výběr kandidátů pořádat otevřené výzvy a umožní se přihlásit komukoli. Účast v komisích města nemá být odměnou za předchozí podporu, nýbrž funkce, kde je v první řadě důležitá kompetence. Piráti zároveň chtějí apelovat i na další politické subjekty, aby k výběru přistoupily obdobně. Navíc se zavazují, že se budou vyhýbat kumulaci funkcí. I v případě, že se bude jednat např. o dva řadové zastupitelské mandáty, tento souběh pečlivě zváží. Bez ohledu na výsledek voleb budou Piráti usilovat o to, aby kontrolní funkce připadly opozici.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu