Masarykovo náměstí: místo moderního přístupu rekonstrukce bez koncepce

Masarykovo náměstí: místo moderního přístupu rekonstrukce bez koncepce

Rekonstrukce Masarykova náměstí je další ukázkou promarněné příležitosti. Design ulice je zastaralý: uspořádání ulice bylo navrženo již před více než 50 lety a po rekonstrukci bude zakonzervováno na další desítky let.

Město přitom mělo jedinečnou příležitost změnit celkové uspořádání prostoru tak, aby se usnadnilo přecházení ulice, zjednodušilo se odbavení MHD, zajistil se bezpečný a plynulý průjezd cyklistů, nebo aby umožnilo výsadbu stromů, které by dodaly místu potřebný stín. Z Masarykova náměstí mohl vzniknout velice atraktivní a současný městský prostor, který by šel vstříc potřebám obyvatel města. To se však nepodařilo.

Nikdo se nezabýval tím, jaké možnosti prostor nabízí, co je zde dobře a co naopak špatně. Místo toho byl jen opraven povrch a nainstalován semafor. Nabízíme stručný popis toho, jak by vypadalo pirátské řešení:

 1. Vytvoření databáze projektů města a dalších subjektů

  V Pardubicích levá ruka neví, co dělá ta pravá. Neexistuje databáze projektů na území města. Magistrát s dostatečným předstihem neví, co chystají městské obvody, kraj, stát nebo správci sítí. Přitom by stačilo vytvořit jednoduchou mapovou aplikaci, která by obsahovala projekty s výhledem například na 5 let, a pověřit někoho její správou. Informace z databáze by odpovědný referent předkládal v pravidelné zprávě vedení města. To by tak mohlo včas rozhodnout o vytvoření projektového záměru a koordinaci městských projektů s projekty dalších subjektů.

  Například rekonstrukce Masarykova náměstí by se tak mohla koordinovat s krajem, který je správcem vozovky, v dostatečném předstihu. Byl by čas na analýzu, zpětnou vazbu veřejnosti a variantní návrhy.

 2. Analýzy a účast stakeholderů

  Součástí zadání pro projektanty musí být soupis potřeb veřejnosti a dalších, kteří mají s územím co dočinění (Atrium Palác Pardubice, ČSOB Pojišťovna, Dopravní podnik města Pardubic, a další). V předstihu před tím, než se začne projektovat, je třeba definovat cíle: co od prostoru očekáváme a jaké jsou naše priority.

 3. Variantní návrh

  Nikdo nemá patent na rozum, projektanti dělají chyby a každý má jiný pohled na věc. Návrh je třeba posoudit ve světle dalších možností a vybrat kombinaci těch nejlepších nápadů. Až následně lze přistoupit k detailnímu projektu a realizaci.

Mnoho lidí intuitivně využívá obdobný přístup i při nákupu domácích spotřebičů. Nikoliv však vedení města Pardubice během realizace zásadních projektů. Tohle vše chceme změnit. I proto Vás prosíme o podporu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu