Dostupné bydlení i vzdělávání, to jsou témata pardubických pirátek

Dostupné bydlení i vzdělávání, to jsou témata pardubických pirátek

Rodina s dětmi, různorodé zájmy a koníčky, ale především chuť aktivně se zapojit do veřejného dění ve vlastním městě. To ve zkratce spojuje ženy z pardubické posádky Pirátů. Staly se neformálním „Dámským pirátským klubem“ a věnují se hlavně kultivaci sociální politiky a podpoře vzdělávacího systému v Pardubicích.

„Zajímat se o politiku je pro mě důležité. Mám pocit zodpovědnosti. Chci, aby naše děti vyrůstaly v otevřené společnosti, a věřím, že je nutné se ji snažit svou aktivní účastí neustále budovat,“ vysvětluje Kateřina Jirsová, která chce svou kandidaturou za Pirátskou stranu inspirovat i další ženy. Dámský pirátský klub vznikl z dlouhodobé spolupráce několika žen s podobnými zájmy. Vzhledem ke svým zkušenostem se u pardubických Pirátů věnují hlavně sociální politice, kultuře a školství a uvítají mezi sebou každého aktivního člověka. „Přála bych si, aby v politice bylo více žen. Máme co nabídnout,” říká Kateřina, která vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a zabývá se tvorbou v oblasti uměleckého šperku.

Město se umí postarat o ty nejslabší

Podobně jako všemi městy, i Pardubicemi hýbe téma bydlení. „Město má možnost podpořit rodiny poskytnutím městských bytů. Kvalitní bydlení má přitom velký význam hlavně pro děti. V dobrém prostředí se lépe učí, jsou zdravější a lépe se připravují na život,“ říká Lenka Španihelová, garantka sociálních témat a pětka na pirátské kandidátce. To ale neznamená budování ubytoven. „I sociální a startovací byty musí být v co nejpřirozenějším prostředí. Jinak si zaděláváme na vznik ghett,“ dodává.

V oblasti sociální péče se Lenka pohybuje vlastně celou kariéru. V Praze vedla sociální firmu Maturus, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením. V Pardubicích jste ji mohli potkat třeba při akcích Krabice od bot – vánoční dárky pro děti z ohrožených rodin nebo při pardubické demonstraci Milion chvilek pro demokracii. Zásadní je podle ní i péče o seniory. „Pardubice přirozeně stárnou. Proto je potřeba zajistit dostatečné kapacity terénních služeb, dostupné bydlení i pro seniory a nezapomínat na možnosti aktivního života ve všech obvodech,“ vysvětluje.

Nabídka vzdělávání musí být pestrá a reagovat na aktuální potřeby

Ivana Böhmová, trojka pardubické kandidátky, má pod svými křídly vzdělávání. Absolvovala pedagogickou fakultu UHK a fakultu humanitních studií na UK a prošla si několika vzdělávacími institucemi jako pedagožka a lektorka. Chce zlepšit možnost kombinace rodinného života s kariérou a prosazovat inovativní přístupy ke vzdělávání. „Svět se rychle mění. Aby se v něm děti orientovaly a uplatnily, měly by se ve škole naučit kriticky myslet, využívat digitální technologie, prezentovat své nápady, samostatně a odpovědně jednat a spolupracovat,” zdůrazňuje.

Pardubickým školám chce pomoci s byrokratickou zátěží, zajišťováním podmínek pro děti se speciálními potřebami či primární prevencí. Jako důležitou vidí spolupráci se školami jiných zřizovatelů, než je město, například lesními školkami či dětskými skupinami. Důraz klade také na transparentní a smysluplné přerozdělování dotací.

Pardubické pirátky budou rády spolupracovat s každým, kdo cítí odpovědnost za dnešní i budoucí společnost. Podporují komunitní a sousedské aktivity, které propojují sousedy i rodiny napříč generacemi. „Chceme svou činností povzbudit další mladé rodiny k aktivnímu zájmu o prostředí kolem sebe. Ve městě, kde spolu lidé mluví, se žije mnohem lépe,“ dodává Aneta Jelínková, pirátská dvojka v Pardubicích V.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu