Soukromé parkoviště na městských pozemcích. Pardubické ANO za pomoci ODS rozprodává veřejná prostranství.

Soukromé parkoviště na městských pozemcích. Pardubické ANO za pomoci ODS rozprodává veřejná prostranství.

Pardubicím chybí peníze. Zasáhla je pandemie koronaviru, zavedení superhrubé mzdy i nezodpovědnost současného vedení radnice. Přesto si na svá bedra berou další a další náklady, které vysávají městskou kasu. Ale toho úplně nejcennějšího, prostoru a městských pozemků, se často zbavují bez mrknutí oka.

Naposledy se tak stalo na lednovém zastupitelstvu, kde jsme aktivně vystoupili proti prodeji pozemku mezi ulicí Štefánikova a Palackého. Kus zatravněné plochy a chodníku ve špatném stavu „krášlí“ centrum za průchodem paneláku z Palackého třídy směrem k náměstí Čs. Legií.

„Celý proces ovládl typický argument – nic tam není, hlavně ať tam aspoň něco vznikne. Ale proč tam nic není? Jakékoliv využití blokovala letitá snaha majitele části pozemků na místě postavit parkovací dům,“

uvádí situaci na pravou míru náš pirátský zastupitel prvního obvodu Dominik Bečka. Investor nakonec zamířil cestou menšího odporu – parkovištěm s více než stovkou míst. Stavbu domluvil s bezprostředně sousedícím domem, jemuž stavba ušetří značné výdaje. Obyvatel Štefánikovy ulice, kolem nichž budou další stovky aut denně projíždět, se už ale nikdo neptal. Parkování je samozřejmě potřeba. Budoucí parkoviště, které vznikne zčásti na městských pozemcích, bude ale celé soukromé.

„Parkování v centru tak nijak zvlášť nepomůže, jak jsem náš obvod varoval již v létě. Za jakých podmínek se na místě bude parkovat, to je plně v rukou investora, stejně jako zisk. Část kapacity přitom mohla sloužit rezidenčnímu parkování „na kartu“. Od aut se také mohla vyčistit část přeplněné Štefánikovy. Klíčové pozemky byly městské, Pardubice ale z parkoviště nebudou mít skoro nic,“

dodává Bečka.

Takhle cenné místo si navíc zaslouží využít lépe než jej zaplnit auty. Volá po tom i Strategie zkvalitňování veřejných prostranství, kterou si město nechalo vypracovat. A i jeho vlastní odbor hlavního architekta apeloval na alespoň jednoduchou studii využití prostoru. Město ale ani na své vlastní úředníky a strategie neslyší.

“Jediné štěstí je, že investorem předložený návrh počítá s umístění stromů mezi parkovací místa. Jsme toho názoru, že plocha neměla být využita výhradně pro parkování. Prostor mohl být částečně využit například pro malý “ostrov” zeleně s lavičkou, nebo například pro herní prvky pro děti z nedaleké základní školy. Stačilo by pouze zapojit fantazii a přizvat k řešení někoho, kdo rozumí urbanismu”,

říká náš zastupitel a odborník přes dopravu Vojtěch Jirsa.

Od soukromníků, kteří potřebují městské pozemky, mohou Pardubice získat mnohé.

„Investorské projekty využívají město kolem nich, proto mu mají i pomoct. Všechny páky ale Pardubice dneska odevzdávají téměř zadarmo. Městu zbývají jen další náklady,”

nespokojeně poukazuje Jirsa.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu