Pardubice, 16. května – V Pardubicích na pátém městském obvodě zastupitelstvo na návrh klubu Zelení a Piráti schválilo start pilotního ročníku „participativního rozpočtu“. Tento nástroj umožní občanům přímo rozhodnout o tom, na jaké projekty se využije část peněz v rozpočtu. Nyní veřejnost rozhoduje o názvu celé akce.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schválilo zavedení participativního rozpočtu, což představuje významný krok směrem k většímu zapojení občanů do věcí veřejných.

Skrz participativní rozpočet získali právo přímo rozhodnout o tom, jaké konkrétní projekty budou realizovány. Mohou to být instalace nových laviček, výstavba komunitních zahrad nebo třeba workoutových hřišť.

Filip Vařecha, zastupitel za Piráty na „pětce“, říká: „Je známo, že participace je skvělý nástroj, jak dosáhnout lepšího rozhodování obecně. Participativní rozpočet, který tímto v Pardubicích slaví premiéru, je pomyslnou první vlaštovkou na tomto poli. Jsme rádi, že zastupitelstvo napříč názorovými proudy souhlasilo s naším návrhem a umožnilo tak lidem spolurozhodnout o veřejném prostoru, ve kterém žijí."

Nyní mohou lidé do 26. května navrhovat název, který by participativní rozpočet na pátém obvodě mohl nést. Poté proběhne hlasování, který z navržených názvů je nejvhodnější. Následovat bude navrhování projektů a hlasování, z něhož vzejde jejich vítězná sada. Ty nakonec budou městským obvodem v úzké spolupráci s iniciátory zrealizovány.