Vypisujeme výběrové řízení na pozici člena komise rady MO Pardubice V pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu

Vypisujeme výběrové řízení na pozici člena komise rady MO Pardubice V pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu

Pro městský obvod Pardubice V hledáme nového pirátského zástupce či zástupkyni v tzv. „strategické“ komisi rady obvodu.

Komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu je poradní orgán, který dává podněty radě městského obvodu. Hlavní náplní práce komise je především posuzování významných investičních projektů a dalších věcí, které souvisí s rozvojem obvodu. Komise dává stanoviska a doporučení radě městského obvodu. Kromě toho je v některých případech i orgánem, který posuzuje podněty vzešlé z místních komisí. Pozice je vhodná pro každého, kdo má zájem o veřejné dění a chtěl by ho mít možnost ovlivňovat.

Pokud se chcete o tuto funkci ucházet, veškeré podrobnosti najdete na fóru. Uzávěrka přihlášek je 8.3.2020 v 23:59.

Obrázek z freepik.com

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu