Pirátce Lence Španihelové zaniká mandát zastupitelky. Místo ní nastupuje absolvent pardubické konzervatoře Jan Hrubeš

Pirátce Lence Španihelové zaniká mandát zastupitelky. Místo ní nastupuje absolvent pardubické konzervatoře Jan Hrubeš

Pardubice, 2. června 2020 - Lence Španihelové zaniká zastupitelský mandát na magistrátu města kvůli stěhování mimo Pardubice. Mandát tak přejde na Jana Hrubeše, který je absolventem pardubické konzervatoře, studuje doktorát na Katedře učitelství a didaktiky chemie Univerzity Karlovy v Praze a dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V zastupitelstvu se chce věnovat především kultuře, kterou vystudoval, a školství.

Pirátka Lenka Španihelová se vzdala mandátu kvůli stěhování mimo Pardubice. I když by si svou zastupitelskou funkci mohla nechat a mít i nadále trvalé bydliště v Pardubicích, rozhodla se, že takto neučiní a mandát ukončí. Lenka Španihelová se na magistrátu věnovala sociální politice města a připomínkovala plánovanou stavbu domova pro seniory. Jejím největším přínosem bylo připomínkování přístupu města k zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním. Pro úřad města uspořádala seminář s odborníky o možnostech zaměstnavatele v této oblasti. Připomínkovala dotační principy pro sociální podnikání. Lenka Španihelová zůstává i nadále v sociální komisi rady města.

Pirát Jan Hrubeš je pětadvacetiletý rodák z Pardubic, který se věnuje chemii a hudbě. Je absolventem pardubické konzervatoře a univerzity. Nyní studuje doktorát na Katedře učitelství a didaktiky chemie Univerzity Karlovy v Praze a dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V zastupitelstvu se chce věnovat především kultuře, kterou vystudoval, a školství. Jan Hrubeš složí slib zastupitele 9. června.

„Jako svoje největší téma vidím stavbu nové budovy ZUŠky v Polabinách. ZUŠ za celých padesát let své existence neměla pořádnou budovu a vyučuje v podstatě v trvalém provizoriu. Nová budova základní umělecké školy by také mohla dát Polabinám sál, který jim chybí - takže by z této stavby měla přínos většina obyvatel obvodu,“

říká ke svému působení v zastupitelstvu Hrubeš.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu