Vyhodnocení otevřené výzvy do komisí

Vyhodnocení otevřené výzvy do komisí

Piráti nerozdávají trafiky. Své zástupce v komisích, výborech a městských firmách vybíráme otevřeně. Chceme, aby v orgánech města i městských firem seděli odborníci. Proto vypisujeme otevřené výzvy, do kterých se může přihlásit každý.

V průběhu listopadu vyhodnotilo čelo pardubické pirátské kandidátky otevřenou výzvu do komisí. Seznam našich nominantů jsme 22. 11. předali radě města a v některých komisích již proběhly první schůze. V některých komisích jsme nad rámec nominace našich zástupců doporučili radě jako nezávislé odborníky další přihlášené.

Celkem se přihlásilo 41 uchazečů, někteří i do více komisí. Pro výběr uchazečů jsme si stanovili hodnoticí kritéria:

 • Odbornost (formální vzdělání, praxe v oboru, zájmová činnost), celkem max. 10 bodů
 • Schopnost komunikace s piráty (znalost a ochota k používání komunikačních kanálů, dosavadní komunikace), celkem max. 10 bodů
 • Zaměření na cíl, celkem max. 5 bodů
 • Časové možnosti, celkem max. 5 bodů

Pro každou z komisí byla určena dvojice hodnotitelů. Ti prošli zaslané profily přihlášených uchazečů, doplnili telefonicky nebo při osobním setkání chybějící informace a přidělili každému z přihlášených bodové ohodnocení. Konečný výběr nominantů provedli členové čela kandidátky na schůzce.

Komise pro dopravu

 • 1 přihlášený uchazeč
 • vybrán Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D. – dopravní urbanista, působící na Univerzitě Pardubice, pirátský zastupitel

Komise pro cestovní ruch

 • 4 přihlášení uchazeči
 • vybrán Jan Řeháček, DiS. – organizátor a průvodce přednášek, besed a exkurzí, působící v Klubu přátel Pardubicka

Komise pro architekturu a urbanismus

 • 4 přihlášení uchazeči
 • vybrán Ing. arch. Štěpán Vacík – do nedávna pracovník odboru hlavního architekta, nyní architekt na volné noze
 • Štěpán Vacík byl už zvolen místopředsedou komise

Komise pro výchovu a vzdělávání

 • 9 přihlášených uchazečů
 • vybrána Bc. et Bc. Ivana Böhmová – učitelka na ZŠ se zkušenostmi z rodinného centra a Montesorri MŠ, pirátská zastupitelka
 • jako nezávislý odborník doporučen RNDr. Jan Koupil, Ph.D. – učitel na SŠ Informatiky a ekonomie Delta, s rodičovskou zkušeností s Montesorri ZŠ

Komise pro sociální a zdravotní věci

 • 4 přihlášení uchazeči
 • vybrána Mgr. Lenka Španihelová – sociální pedagožka a podnikatelka, pirátská zastupitelka

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

 • 2 přihlášení uchazeči
 • Ing. Simona Machačová – policistka a absolventka Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, zastupitelka MO III za Naše Pardubice

Komise pro životní prostředí

 • 6 přihlášených uchazečů
 • vybrán MUDr. Miroslav Seiner – spoluzakladatel spolku Chráníme stromy
 • jako nezávislý odborník doporučen Mgr. Ivan Hoza – učitel přírodopisu a zeměpisu na ZŠ, předseda Českého svazu ochránců přírody Pardubice

Komise pro strategii

 • 3 přihlášení uchazeči
 • vybrán Ing. Filip Vařecha – softwarový inženýr se zaměřením na metodiky řízení softwarových projektů, pirátský zastupitel na MO V

Komise pro bytové a nebytové prostory

 • 2 přihlášení uchazeči, nikdo z přihlášených nedosáhl požadovaného hodnocení
 • dodatečně oslovena a vybrána Ing. Pavla Koukalová – projektantka pozemních staveb
 • Pavla Koukalová už byla zvolena místopředsedkyní komise

Komise pro pozemky a reklamu

 • 6 přihlášených uchazečů, nikdo z přihlášených nedosáhl požadovaného hodnocení
 • dodatečně osloven a vybrán Ing. Ondřej Karas – pirátský zastupitel

Komise pro sport

 • 6 přihlášených uchazečů
 • vybrán Matěj Drajer – florbalový trenér, spoluorganizátor a komentátor sportovních akcí

Kulturní komise

 • 7 přihlášených uchazečů
 • vybrán Bc. Vilém Kubáč – absolvent dějin evropské kultury, student dějin umění, spoluorganizátor kulturních akci, básník a hudebník
 • jako nezávislá odbornice doporučena MgA. Šárka Zahálková – manažerka galerie GAMPA a předsedkyně spolku Offcity

Komise pro rodinu a děti

 • 2 přihlášení uchazeči, nikdo z přihlášených nedosáhl požadovaného hodnocení
 • dodatečně osloven a vybrán Mgr. Matěj Karas – sociální pracovník, krajský síťař v projektu “Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí”

Medailonky vybraných uchazečů k přečtení zde.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu