Večery otevřeného software

Večery otevřeného software

V uplynulých měsících bylo možné se v několika městech Pardubického kraje zúčastnit akce s názvem Večer otevřeného software. Tato setkání pořádá Česká pirátská strana v rámci svých projektů participativního rozpočtování. Během večera se zájemci dozví stručnou historii svobodného i nesvobodného software, mohou si do svých počítačů nahrát operační systém LINUX a pro informace si mohou přijít i pokročilí uživatelé tohoto systému.

Otevřený software je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost znamená jak technickou dostupnost kódu, tak i svobodnou licenci. Taková licence pak uživatele opravňuje software užívat, aniž by za to musel platit. Projekt je hrazen z participativního rozpočtu České pirátské strany. Jedná se o demokratický způsob vnitřního rozdělování peněz, kterým Piráti financují veřejně prospěšné dobrovolnické projekty. Projekt může připravit a přihlásit každý člen. O míře jejich financování poté rozhoduje celá členská základna. Večer otevřeného software vymyslel a přihlásil člen Pirátů ze Sedlíšťky Andrej Ramašeuski, který jím ve svém volném čase po kraji i provází. Záštitu nad tímto projektem převzal Mikuláš Ferjenčík, pirátský poslanec za Pardubický kraj.

Kromě operačního systému LINUX je k vidění i několik ukázek z oblasti embedded aplikací založených na platformách Arduino a Raspberry Pi. Jedná se o sběr různých veličin (teplota, vzdálenost, …) a přenos s využitím internetu věcí (IoT) na MQTT broker běžícím na Androidu mobilního telefonu. K vidění jsou i ukázky 3D tisku z materiálu PET a ABS. Večer otevřeného software putuje po celém Pardubickém kraji a příště může být i u vás v obci. Budeme rádi, když se nám ozvete, pokud byste chtěli, abychom za vámi s tímto projektem přijeli, a rádi byste nám pomohli u vás akci zorganizovat. Máte-li zájem, kontaktujte prosím koordinátora kraje Pavla Štěpánka nebo přímo organizátora Andreje Ramašeuskiho.

Budeme se těšit na příští setkání.

Další informace lze nalézt:

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu