Udržitelná mobilita: řešení dopravy ve městě pro 21. století

Udržitelná mobilita: řešení dopravy ve městě pro 21. století

Dopravní inženýrství se ve 20. století zcela odtrhlo od lidí a jejich potřeb a začalo řešit jen počty aut, koeficienty jejich růstu a kapacity křižovatek. Naštěstí se trendy pozvolna mění a máme možnost se poučit z chyb zemí, které jsou ve svém ekonomickém rozvoji napřed. Chceme se vrátit k co nejjednoduššímu a nejlidštějšímu cestování. A víme, jak to zajistit efektivně.

Záleží nám na tom, abychom se všichni mohli po městě pohybovat pohodlně, rychle, snadno a bezpečně bez ohledu na to, jakou formu dopravy zvolíme. Zároveň víme, že jaké podmínky město pro jednotlivé druhy dopravy vytvoří, tak hojně budou využívány.

Potřeba pohybu je zcela přirozená. Obzvláště ve městech, kde se odehrává velký počet cest na omezeném prostoru, však doprava může způsobovat problémy svému okolí, a zejména sama sobě. Ve chvíli, kdy intenzita dopravy překročí únosnou mez, nastává problém a stává se překážkou všem cestujícím i obyvatelům. Dopravní systém tak svým způsobem reguluje sám sebe. Řada (nejen) evropských měst se už v minulosti přesvědčila o tom, že není řešením prostě navyšovat kapacitu komunikační sítě. Zpravidla se totiž brzy znovu zaplní a problémy jsou zpět, jen ještě větší.

Úleva pro dopravu ve městě

Budeme účelně investovat do automobilové dopravy. Zaměříme se na problematická místa jako jsou křižovatky nad Anenským podjezdem či chybějící kapacitní napojení Pardubiček. Podporujeme stavbu obchvatů. Zároveň jsme si dobře vědomi toho, že ty všechny problémy s dopravou nevyřeší. Převážná většina cest je totiž vnitroměstská, nikoli tranzitní. Tranzit představuje pouhé jednotky procent ze všech aut projíždějících Pardubicemi.

Jsme hrdí na trolejbusový provoz s šestašedesátiletou tradicí i na součinnost okolních obcí při organizování autobusových linek. Přesto vidíme velký prostor ke zlepšení, a tím zvýšení atraktivity MHD. Chceme zavést přestupní jízdenky, zlevnit předplatné kupony a zavést jízdné zdarma pro doprovod dětí do 6 let. Současně upravíme linkování a jízdní řády tak, aby se linky vzájemně doplňovaly. Dnes vám mnohdy v jednu chvíli stejným směrem jede spojů několik za sebou, jindy zase dlouho nic.

Cyklistické město na evropské úrovni

Většina cest ve městě je navíc relativně krátká, což skýtá prostor pro pěší a cyklistickou dopravu. Podle průzkumu dopravního chování z roku 2012 je 77 % všech cest kratších než 5 km. Pardubice jsou v Česku považovány za cyklistické město. Ve skutečnosti ale stále zaostávají daleko za svým potenciálem. Víme, jak levně a efektivně zlepšovat podmínky pro pohyb na kole po městě. Umožníme obousměrný provoz cyklistů ve většině jednosměrek. Doplníme opatření na Dašické, 17. listopadu, Jana Palacha a Chrudimské. Vybudujeme úseky stezek podél řek. Osadíme kvalitní stojany na kola u úřadů, služeb, obchodů apod. Chceme z Pardubic udělat cyklistické město evropské úrovně a z jízdního kola součást jeho identity.

Plánování je důležité

Jednou z příčin současných dopravních problémů je také stěhování lidí z města do přilehlých obcí. Ti pak do města dojíždějí za prací, nákupy, volnočasovými aktivitami nebo dovážejí děti do škol, školek a zájmových kroužků. Jejich situaci budeme řešit ve spolupráci s těmito obcemi, aby i oni měli jiné možnosti než osobní automobil a děti se mohly pohybovat samostatněji. Zároveň chceme předcházet dalšímu odlivu zvyšováním kvality života ve městě a dostupnosti bydlení v něm.

Vedle okamžitých zlepšení začneme lépe plánovat. Za účasti veřejnosti pořídíme Plán udržitelné městské mobility. Shromáždíme podněty, zjistíme skutečné potřeby a dopravní chování, zmapujeme připravovaný rozvoj území a naplánujeme opatření na léta dopředu. Chceme také stanovit jasné zásady, jak mají být jednotlivé ulice řešeny na základě jejich významu a funkce v rámci města.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu