Stanovisko zastupitelského klubu Pirátů k problematice parkování

Stanovisko zastupitelského klubu Pirátů k problematice parkování

Naším cílem je, aby se každý v Pardubicích mohl dopravit tam, kam potřebuje. Víme, že v některých ulicích je dlouhodobě problém zaparkovat.

Optimální přitom je, když je 10-15 % parkovacích míst v každé ulici stále k dispozici. A nejlepším nástrojem pro úpravu obsazenosti parkovacích míst je změna cen parkování. Na tento krok neměl nikdo za posledních 25 let odvahu, proto vítáme snahy ho nyní otevřít. Ke změnám je ale potřeba přistupovat citlivě a racionálně. Toto jsou naše priority:

  • Nesouhlasíme s plošným skokovým zvýšením poplatku za parkování na 200 % - 400 % stávajících cen, které navrhuje ODS.
  • Nejprve musí dojít ke zmapování obsazenosti parkovacích míst v jednotlivých ulicích města. To je i v našem programu a aktivně takovou analýzu prosazujeme. Na základě návrhu usnesení našeho zastupitele Komise pro dopravu doporučila Radě takovou analýzu zpracovat.
  • Jsme pro zvýšení parkovacího poplatku pouze tam, kde je vysoká poptávka po parkování (obsazenost míst pro parkování je ve špičce vyšší než 85 % kapacity parkoviště).
  • Prosazujeme, aby cena byla naopak snížena v lokalitách s obsazeností pod 65 % kapacity.
  • Podporujeme dočasné zvýšení / snížení poplatku o 50 % dle bodu 3 a 4. S následným vyhodnocením změny obsazenosti a přenastavením cen.
  • Na nejbližším zastupitelstvu předložíme návrh usnesení obsahující výše uvedené úpravy.
  • Budeme prosazovat další opatření pro zlepšení situace dojíždějících dle našeho programu, např. výstavbu parkovacích domů mimo centrum nebo posílení spojů MHD do okrajových částí města a okolních obcí. Tato opatření by měla být spolufinancována právě z peněz vybraných za parkování.

Foto: zdroj www.freepik.com

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu