Snižme výdaje na odměny zastupitelů na MO V na úroveň ostatních obvodů

Snižme výdaje na odměny zastupitelů na MO V na úroveň ostatních obvodů

Tuto středu se bude konat další jednání zastupitelstva městského obvodu Pardubice V. Všechny vás srdečně zveme. Přijďte se podívat, jak se snažíme zabránit tomu, aby si členové zastupitelstva již podruhé v řadě navýšili své měsíční odměny.

Tohle zastupitelstvo bude D-Ů-L-E-Ž-I-T-É. Asi nejpikantnější je návrh si podruhé v řadě zvýšit odměny. Navýšení odměn zastupitelů přitom proběhlo již na ustavujícím jednání zastupitelstva, kde se Piráti zdrželi. Se zvyšování odměn v principu nesouhlasíme–přišly nám nadsazené již v původní výši. Návrh na ustavujícím zastupitelstvu byl však odůvodněn nutností „harmonizace“ odměn napříč městem. Tato snaha jistou logiku dává, takže jsme aktivně proti nehlasovali. V té době ještě nebyly známé nové výše odměn v ostatních městských obvodech.

Nyní však návrh o navýšení odměn přichází hned na další schůzi znovu. Záměr je odůvodněn nařízením vlády 202/2018 Sb., které pro změnu upravuje původní nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Toto nařízení zvyšuje maximální částky odměn členů zastupitelstva o 7%. Důležité je zde slůvko maximální. Vedení obvodu toto navýšení interpretuje jako povinnost. My zde žádnou nutnost nevidíme, naopak. Pro představu se jedná o roční navýšení o cca 100 tis Kč. Vedení MO navrhuje následující částky:

 • Místostarosta: 21 400 Kč
 • Člen zastupitelstva: 1 070 Kč
 • Člen rady: 4 280 Kč
 • Člen výboru: 3 210 Kč
 • Předseda výboru: 3 745 Kč
 • Člen komise: 2 675 Kč
 • Předseda komise: 3 210 Kč

Protože nás celý návrh velmi rozladil, posvítili jsme si na to, jak vlastně vypadá ona dříve zmiňovaná harmonizace. No a zjistili jsme zajímavé věci. Oproti městským obvodům I (vládne také ANO v koalici), II (vládne ANO) a VI (vládne PPL) jsou odměny na MO V suverénně nejvyšší. Budeme proto místo navýšení usilovat o jejich snížení. Tedy o původně zmiňovanou harmonizaci s ostatními obvody. Náš návrh je následující:

 • Místostarosta: 18 000 Kč
 • Člen zastupitelstva: 900 Kč
 • Člen rady: 3 500 Kč
 • Člen výboru: 2 500 Kč
 • Předseda výboru: 3 000 Kč
 • Člen komise: 2 000 Kč
 • Předseda komise: 2 500 Kč

Tento návrh znamená oproti koaliční variantě roční úsporu cca 300 tis Kč (pro detail viz. kalkulačka). Pro srovnání poskytujeme tabulku jaké odměny jsou v jiných obvodech:

Obvod Počet obyvatel Místostarosta Člen zast. Člen rady Člen výboru Předseda výboru Člen komise Předseda komise
MO I ~20000 16400 900 2800 1900 2400 1900 2400
MO II ~20000 15100 900 4600 2500 3000 2250 2500
MO VI ~6000 12000 1000 3500 2000 2500 100 150
MO V - koaliční návrh ~16000 21400 1070 4280 3210 3745 2675 3210
MO V - pirátský návrh ~16000 18000 900 3500 2500 3000 2000 2500

Náš návrh pro MO V je tedy velmi kompromisní, neboť jde stále o významně vyšší odměny než na větším obvodu MO I. Uspořené finance chceme investovat v rámci rozpočtu na pasportizaci veřejné zeleně a akce pro veřejnost.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu