S Masarykovými kasárnami si budeme vědět rady

S Masarykovými kasárnami si budeme vědět rady

V poslední době se víří spekulace o budoucnosti Masarykových kasáren, brownfieldu v majetku města. Mnohdy se zapomíná, že se jedná o opravdu rozsáhlé území (cca 10 hektarů). Nebavíme se tedy o jedné stavbě nebo jedné funkci. Jedná se spíše o menší městskou čtvrť.

Město má od roku 2014 zaregistrovanou územní studii na toto území (výřez na titulním obrázku), kterou zpracoval tehdejší tým na odboru hlavního architekta, včetně Jakuba Kutílka.

Letos pořízené studentské práce z brněnského VUT potvrdily, že by primární funkcí v tomto přestavbovém území mělo být bydlení. Práce by měly být zveřejněny v září.

Podle našeho názoru má město výjimečnou příležitost naložit s těmito lukrativními pozemky kreativně. V souladu s územní studií může ve střední části nabídnout parcely drobným stavitelům na městské řadové domy. Část směřující do Zborovského náměstí může naopak nabídnout developerovi, ale smluvně jej zavázat k vypsání architektonické soutěže. Při takovéto kombinaci bytových a řadových rodinných domů by zde mohlo žít 1600 až 3000 obyvatel.

V severovýchodním rohu (u okružní křižovatky) má vzniknout nová budova úřadu práce. Další veřejné budovy by mohly vzniknout v nemalém bloku směrem ke hřbitovu a krematoriu. Uvnitř území by mohl vzniknout domov pro seniory, ale třeba také komunitní bydlení pro seniory, které by se výborně mezigeneračně doplňovalo s drobnou rodinnou výstavbou.

Dříve se o Masarykových kasárnách mluvilo také jako o jedné z možných lokalit pro městský „superúřad“, kam by se sestěhovala všechna pracoviště magistrátu. Ten, pokud by měl vůbec vzniknout, bychom raději viděli blíže centru města.

V každém případě vidíme obrovský potenciál této lokality. Počítáme s tím, že stávající budovy budou zbourány, jelikož jsou svou dispozicí vhodné jedině pro ubytovny, které ve městě zřizovat nechceme. Budeme trvat na tom, aby území bylo využito co nejpestřeji v duchu smíšené městské zástavby. Obyvatelé nové čtvrti budou mít na dosah ruky veškerou vybavenost i četnou obsluhu veřejnou dopravou, nebudu tak každodenně potřebovat automobil v takové míře jako obyvatelé satelitů či nových čtvrtí na zelené louce na okraji města. To vše dává dohromady osvědčeným receptem na fungující město evropského typu.

Více o našich plánech se dozvíte také v našem programu pro rozvoj města a bydlení.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu