Dubnový report

Dubnový report

Přejeme pěkný pátek pirátským příznivcům i různým zvědavcům. Pokud jste včera nemohli sledovat online přenos z pardubického zastupitelstva, jste tu dobře. Report je připravený.

Byla schválena nová podoba terminálu B. Jak bude vypadat? Průjezd pro autobusy nakonec nebude, rovnou se ubourají dvě třetiny bytovky přilepené na budovu Hlavního nádraží. Jediným důvodem tohoto nekoncepčního řešení jsou přitom finance. Nezbývá nám, než si povzdechnout nad žalostným projektovým vedením, které se táhne už druhé volební období a je takovou pardubickou hanbou.

Promění se i ulice Sladkovského vedoucí na Třídu Míru, se kterou je i vizuálně pěkně sjednocena kamenným dlážděním. Nově bude ulice vyasfaltována. Považte sami, jestli se bude jednat o vylepšení. Náš názor asi odhadnete.

Společně s volbami do PSP budeme my všichni občané Pardubic rozhodovat v referendu o tom, jakou formou má být zrekonstruována Zelená brána. Ohlídali jsme, aby referendum připravovala pracovní skupina složená ze zástupců všech politických stran i odborníků, která důkladně připraví jak formulaci otázky, tak kvalitní informační kampaň.

Zastupitelé se velkou většinou shodli na záměru prodat zbytek akcií HC Dynamo panu Dědkovi. Ještě není nic rozhodnuto, ale je jasné, že tato možnost teď bude na stole. Tento záměr vítáme a zvedli jsme pro něj naše pirátské háky - úkolem města je podporovat všestranný pohyb a mládežnický sport a ne lít desítky milionů do profesionálního sportovního klubu.

S úspěchem se setkal předložený investiční záměr výstavby nového domova pro seniory. Projekt navržený renomovanými pardubickými architekty byl odsouhlasen, jen jsme připomněli, že případná extenzivní zelená střecha by měla příznivý vliv nejen na mikroklima v okolí, ale také na účinnost klimatizace objektu a výkon fotovoltaických panelů.

Při likvidaci azbestu na nadjezdu Kyjevská údajně žádné riziko obyvatelům z okolí nehrozí, potvrdil nám to v diskuzi pan náměstek Kvaš a uznal, že mohli situaci komunikovat lépe.

V Praze a dalších městech se právě v době konání zastupitelstva sešly desítky tisíc občanů, aby vyjádřili svůj nesouhlas s výroky prezidenta Zemana. K našemu nadšení se Pardubice k této naléhavé iniciativě připojily. Chtěli bychom poděkovat napříč pardubickým politickým spektrem a hlavně panu primátorovi Martinu Charvátovi za vůli společně upravit proklamativní prohlášení, se kterým přišel náš Jan Hrubeš, do podoby, se kterou byla spokojena většina pardubických zastupitelů.

Prohlášení:

Zastupitelstvo města Pardubice

  1. podporuje kroky MZV ČR vůči Ruské federaci, které jsou činěny v reakci na zjištění tajných služeb o zapojení agentů ruské zpravodajské služby GRU do výbuchů muničního skladu Vrbětice v roce 2014,
  2. nesouhlasí s postoji prezidenta České republiky v kauze Vrbětice,

Třetí část tohohle usnesení bohužel o hlas neprošla kvůli technické chybě. Nestihli jsme to ale včas zpochybnit a zopakovat hlasování dřív, než někteří kolegové odešli ze sálu.

Třetí část zněla takhle:

Zastupitelstvo města Pardubice vyzývá prezidenta republiky, aby odstoupil ze své funkce.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu