Březnový report II

Březnový report II

Tak jsme tu po 14 dnech znovu s reportem ze zastupitelstva, které bylo co do délky programu pravým opakem toho předchozího (které trvalo do půlnoci).

Hned na začátku bylo potřeba se vypořádat s narychlo podaným návrhem na uspořádání referenda k omítnutí Zelené Brány, který připravili kolegové Jan Hrabal a Vít Ulrych. Je smutné, že nepřišel ve správnou chvíli. Toto téma se řeší již 2 roky a nyní je referendum na stole poté, co byla varianta omítnutí odhlasována a vyrojily se facebookové diskuse. Ať už ale myšlenka vznikla jakkoliv, Piráti zapojení občanů vždy vítají (viz naše snaha uspořádat referendum k fotbalovému stadionu). jsme nicméně na to, že co do technologických postupů jde o kvalifikované rozhodování odborníků, které zároveň budí silné emoce veřejnosti. Bude tedy třeba vést důkladnou veřejnou debatu a včas občanům předložit všechna pro a proti stravitelným způsobem tak, aby byli schopni se informovaně vyjádřit v referendu spojeném s parlamentními volbami na podzim 2021. Návrh na uspořádání referenda byl procesně i věcně nepřipravený, proto Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty) požádal, aby se zpráva ještě řádně projednala v dubnu.

Relativně rychle zastupitelé prodiskutovali a schválili tři akční plány Strategický plán rozvoje města - akční plán na rok 2021 - tady jsme se při hlasování zdrželi. Předložený akční plán je podle nás víceméně ctrl+c ctrl+v rozpočtu města místo toho, aby sloužil jako podklad ke strategickým rozhodnutím.

Strategie bydlení pro město Pardubice - akční plán pro rok 2021 Hlasovali jsme, přestože je plán z našeho pohledu málo ambiciózní. Mnoho městských bytů je ve špatném stavu, tudíž se jedná o majetek, který teď nemůže sloužit svému účelu a místo vybírání nájemného město prodělává. To není řádné hospodaření.

Školství je další z oblastí, kde jsme schválili akční plán. Ivana Böhmová, která je zároveň členkou Komise pro výchovu a vzdělávání poděkovala za zahrnutí jejích připomínek, například k podpoře integrace cizinců, ale připomněla, že je nutné nejen čerpat dotační prostředky, ale také pravidelně vyhodnocovat jejich efektivitu. Materiál mimochodem neobsahuje žádné aktivity, které by reagovaly na současnou covid-krizi a pomoc školám a rodičům na cestě z ní.

Vojtěch Jirsa se pustil do debaty o potřebě komplexní studie pro Sukovu třídu. Jde o to, že se výhledově bude kolem Sukovky stavět několik objektů: parkovací dům za Domem hudby, nová rezidence v ulici na Hrádku, fotbalový stadion a další parkovací dům vedle stadionu (a kdo ví, třeba i třetí ledová plocha). Znamená to, že bude problematické z přilehlých ulic vyjet na Sukovu třídu. Bohužel podle vedení města se problém jako vždy “vyřeší” novými SEMAFORY.

Taková Neverending story je Terminál B. Mnoho let se složitě řešilo, co s bytovým domem u Hlavního nádraží. Byl zateplován, pak zase nájemníci vystěhováni… Vznikl projekt, který počítá s probouráním průjezdu pro autobusy, nad kterým vznikne provozní budova. Nyní přišel pan primátor s návrhem utratit 168 tisíc za „podklad pro rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic o konečné variantě řešení projektu“, který by ukázal, jak by to vypadalo, kdyby se bytový dům proboural celý. Mohlo by to ušetřit městu 40 milionů korun. Je opravdu absurdní, že pan primátor nás tu před dvěma týdny přesvědčoval, jak máme hlasovat pro fotbalový stadion, že peníze jsou a teď se najednou zběsile šetří na dotační akci. Tak jsme mu vizualizaci nakreslili v malování a hlasovali jsme proti dalšímu zbytečnému utrácení.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu