První březnový report ze zastupitelstva

První březnový report ze zastupitelstva

Milí příznivci, přinášíme pravidelný report z prvního březnového zastupitelstva (další se odehraje už za 14 dní) z pohledu pardubických Pirátů.

Jako červená linka se nám jednáním zastupitelstva line téma financování soukromých profesionálních sportovních klubů, které mají v době covidové krize až výjimečnou podporu vedení města.

Fotbalový stadion prošel. V době, kdy příjmy nestačí ani na běžné výdaje, se město zavázalo k investici ve výši stovek milionů. Upozorňovali jsme na to, že zejména v této době si ho město nemůže dovolit a že v důsledku výběru zhotovitele metodou design&build nemusí být stavba kvalitní. Snažili jsme se vysvětlovat, že projekt je nevhodný i z pohledu urbanismu a architektury a podpořili jsme iniciativu občanů k vyvolání místního referenda. Bohužel, zatím jsme pouze opozice.

Podporujeme skutečný sport. Co ale nepodporujeme, je schválených 6 milionů pro HC Dynamo, které má na město stále páky díky právní nejistotě ohledně odprodeje. Ivana Böhmová poté v dalším bodě skrze distanční připojení vysvětlila, že Basketbalovému Klubu Pardubice rádi pomůžeme zajistit důstojné fungování, nevidíme ale důvod, proč by město mělo vlastnit profi sportovní kluby (zkušenost s HC Dynamo mluví za vše). Byli jsme tedy proti odkupu části BK za více než 300 tisíc Kč.

Na to, že jsou Pardubice známé také jako město cyklistů, naopak podporu většiny zastupitelů nedostala služba sdílení kol. Mohli byste namítnout, že přece NextBike, který požádal o dotaci 600 tisíc z rozpočtu, je také soukromá společnost a měli bychom být tedy důslední. Tady ale Vojtěch Jirsa argumentoval tím, že bikesharing si na sebe vydělá jen v mnohem větších městech s čilým turistickým ruchem. Tím Pardubice bohužel nejsou a pokud chceme tento střípek v mozaice různorodé městské mobility udržet, měli bychom bikesharing podpořit.

Nová vyhláška zavede velký školský obvod pro 2 veřejné školy se specifickým pedagogickým přístupem - ZŠ Waldorfskou a ZŠ Montessori. Jsme rádi. Tento obvod bude zahrnovat celé území Pardubic a vytvoří tím rovné podmínky pro zájemce o odlišný způsob vzdělávání.

A určitě jste si už přečetli v médiích, že Zelená brána bude opravena a nahozena omítkou tak, jako byla ve středověku. Je to její originální podoba. Musí se nechat, že emotivní slova Františka Brendla by pohnula i kamenem na Zelené Bráně, ale nakonec jsme hlasovali pro omítnutí. Důležité pro nás bylo jasné stanovisko specialistů na historické stavby, tedy že zdivo v současnosti degraduje a že konzervace a údržba neomítnuté brány by byla podstatně nákladnější, než v případě nové omítky. Tentokrát naše hlasy rozhodly. Usnesení prošlo nejmenší možnou většinou dvaceti hlasů.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu