Piráti chtějí odvolat radní, kteří hlasovali proti zájmu občanů Pardubic na čistém vzduchu

Piráti chtějí odvolat radní, kteří hlasovali proti zájmu občanů Pardubic na čistém vzduchu

Všichni členové zastupitelského klubu Pirátů jsou podepsáni pod zprávou, kterou projedná zastupitelstvo města ve čtvrtek 19. září 2019. Navrhují v ní odvolání pěti radních včetně primátora Martina Charváta. Ti na mimořádném jednání rady 10. července 2019 nehlasovali pro návrh, aby se město odvolalo proti rozhodnutí krajského úřadu udělit výjimky chvaletické elektrárně.

„Únorové zastupitelstvo ve schváleném vyjádření deklarovalo, že nesouhlas s udělením výjimky je v zájmu na zdravém životním prostředí ve městě. Hájit zájmy občanů města je přitom zákonnou povinností každého zastupitele. Jsme proto přesvědčeni, že pro podání odvolání měli právě v zájmu města hlasovat všichni radní bez ohledu na jejich osobní názor,” vysvětluje za Piráty zvolený zastupitel Jakub Kutílek, člen Zelených.

Návrh na odvolání se týká primátora Martina Charváta (ANO), náměstka Jana Mazucha (ODS), radních Jiřího Rejdy (ANO) a Tomáše Pelikána (SPP), kteří se při hlasování rady zdrželi, a prvního náměstka Petra Kvaše (ODS), který hlasoval proti podání odvolání.

Piráti výsledek rozhodnutí rady kritizovali již v červenci. Tehdy poukázali zejména na to, že Martin Charvát a Jiří Rejda šli dokonce proti vlastnímu dřívějšímu hlasování na zastupitelstvu. Ještě v únoru totiž byli na zastupitelstvu proti výjimkám. Skládání účtů je však možné jen na jednání zastupitelstva, a tak se téma znovu otevírá po dvouměsíční odmlce.

„Chceme, aby se tím nyní zastupitelstvo seriózně zabývalo. Proto jsme využili svého práva a materiál předkládáme jako samostatný bod v řádném předstihu. Nesnažíme se vyvolat jednání o jiné koalici. Oba velcí koaliční partneři disponují dostatečným počtem zvolených zastupitelů, aby odvolané radní dokázali nahradit. Naším cílem je vynutit si respektování rozhodnutí zastupitelstva, jemuž je rada odpovědná,“ uvedla pirátská zastupitelka Lenka Španihelová.

Hlasovat se bude tajně a o jednotlivých jménech zvlášť. Není tedy vyloučeno, že odvoláni budou jen někteří z navržených. V případě, že k odvolání radních dojde, není podle zákona nutné volit nové členy hned na zářijovém zastupitelstvu. Rada může dočasně fungovat v neúplném složení. Úřadující primátorkou se v případě odvolání Martina Charváta i Petra Kvaše stane druhá náměstkyně Helena Dvořáčková (ANO).

Zdroje:

  1. Usnesení č. Z/376/2019 – viz zápis z jednání, přílohy usnesení a výpis z hlasování ze IV. zasedání ZmP dne 21.02.2019
  2. Zápis z jednání a výpis z hlasování z 21. mimořádné schůze RmP konané dne 10.07.2019
  3. Primátor Pardubic dal před zdravým vzduchem přednost zájmům uhlobarona
  4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Autor úvodní fotografie: Stanislav Dusík CC BY-SA 4.0

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu