Lídrem kandidátky do komunálních voleb bude Ondřej Karas

Lídrem kandidátky do komunálních voleb bude Ondřej Karas

V květnových pirátských primárkách se pardubickým lídrem stal Ondřej Karas (*1984), člen Pirátské strany a garant programového bodu Smart City. Jeho hlavním hnacím motorem ve veřejném životě je snaha otevřít politiku veřejnosti a podpořit její zájem na rozhodování o společné budoucnosti. Za zásadní úkoly pro následující čtyřleté období považuje zvýšení transparentnosti radnic, posílení role místních komisí v městských obvodech a zavedení participativních rozpočtů.

Ondřej absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích, obor Elektronická a sdělovací zařízení. Po ročním studiu aplikované informatiky na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice přešel na Fakultu elektrotechniky a informatiky a úspěšně zakončil magisterským oborem Komunikační a řídící technika (2011). Po třech letech se rozhodl rozšířit si obzory bakalářským studiem na Fakultě bezpečnostního inženýrství, obor Havarijní plánování a krizové řízení (VŠB; 2014 – dosud).

Už v průběhu studií věnoval část svého času práci. Jako zaměstnanec nejprve v pozici pomocné síly ve vývoji (2004), následně jako samostatný vývojář (2007). Od roku 2017 se věnuje obchodu s radiokomunikační technikou a příslušenstvím. Jako živnostník se zabývá vývojem a výrobou v oblasti automatizace pro zemědělské a lesnické stroje.

Veřejnému životu se aktivněji věnuje od roku 2012, kdy stál na straně zastánců pardubických obvodů. V roce 2014 kandidoval do obou zastupitelstev (obvod a město) za lokální uskupení Pardubice pro lidi. Od komunálních voleb 2014 je členem Komise pro rozvoj a dopravu obvodu Pardubice VI. Po zklamání z aktivit některých představitelů PPL stranu opustil a přidal se na pirátskou loď.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu