Pardubice V: Piráti předali návrhy občanů na vybudování grilovišť

Pardubice V: Piráti předali návrhy občanů na vybudování grilovišť

První měsíc tohoto roku je za námi a stejně tak i průzkum zájmu o veřejná griloviště v pátém městském obvodu. Ačkoli plánování grilovišť v lednu ze začátku znělo jako z pohádky o dvanácti měsíčkách, počasí teď vypadá, jako by grilovací sezóna měla začít již co nevidět. Na „pětce“ budeme, zdá se, připraveni.

Vybudování veřejného griloviště bylo jedním z bodů, se kterými šli Piráti do komunálních voleb. Přestože jsme skončili v opozici, starosta vzal náš plán za vlastní a pustil se do něj. V tištěném zpravodaji „Pardubická 5“ vyšel v prosinci článek s výzvou, aby se ozvali zájemci o veřejná griloviště.

My máme raději trochu současnější řešení. Vytvořili jsme tedy jednoduchou aplikaci, kde si každý mohl prohlédnout, jestli griloviště v jeho okolí někdo navrhl a přesně identifikovat místo, kde by chtěl grilovat. Není to nic víc než sbírání podnětů způsobem přívětivějším k uživatelům. Zájemci měli v souladu s výzvou vedení obvodu identifikovat místa (SVJ nebo adresy), kde má griloviště stát. A napsat svůj kontakt, aby je obvod mohl kontaktovat s dalšími dotazy - například žádostí o vyjednání souhlasu SVJ.

Zájem, který pirátská webová aplikace vyvolala, nás potěšil. Sešlo se u nás celkem 16 podnětů na „pětce“ a dva další mimo obvod. Je vidět, že když lidé dostanou jednodušší možnost jak projevit svůj názor, rádi ji využijí. Stačí zapojit občany do rozhodování způsobem, který jim je příjemný. Tak to chceme dělat.

Některé návrhy jsme museli vyřadit, protože již teď víme, že realizovatelné nejsou. Zbylo nám tak celkem 11 podnětů, které předáme vedení městského obvodu. V kanceláři starosty se dle dostupných informací přes email sešly další tři návrhy. Celkem tak občané přišli se 14 návrhy, které teď musíme vyhodnotit. Máme za sebou sběr podnětů, práce pro nás ale rozhodně nekončí. Uvědomujeme si, že největší díl práce bude doladit detaily a proto nabízíme panu starostovi pomocnou ruku. Věříme, že společnými silami se nám podaří projekt dotáhnout do zdárného konce a alespoň několik grilů do letní sezóny skutečně postavit. První předvýběr jsme udělali už teď. Podívejte se, co budeme předávat k dalšímu zpracování vedení městského obvodu - a co jsme museli vyřadit.

Tady griloviště stát nemůže :(

Mnoho z vás navrhovalo vybudování griloviště na území dukelského lesoparku, nebo v jeho blízkosti. Jakkoliv by to byla skvělá varianta, není to bohužel možné, protože to neumožňuje legislativa. Konkrétně pak lesní zákon, který stanoví, že s otevřeným ohněm není možné manipulovat ve vzdálenosti do 50m od hranice lesa. Lesopark bohužel má statut lesa také.

Tady s grilovištěm počítáme

Na stejném místě - tedy u staré vojenské plovárny - již vedení MO počítá s větším veřejným grilovištěm. Jedná se tedy první návrh, který bude s jistotou proměněn na opravdový veřejný gril!

Tyto návrhy předáme dál, díky za ně!

Děkujeme moc všem, kdo se do průzkumu zapojili. Celkem 11 návrhů předáme úřadu městského obvodu. Ten by měl jednotlivé navrhovatele poté kontaktovat a dohodnout s nimi další postup. Těšíme se, že se „pětka” již brzy provoní grilovaným masem a zeleninou. A že veřejná griloviště podpoří život v pátém obvodě. Zájem o griloviště přicházel i z dalších obvodů. Protože schválený záměr se týkal jen jednoho obvodu, uzamkli jsme po pár dnech možnost zadávat v mapě návrhy mimo tento obvod. Přesto jsme dostali dva návrhy za hranicemi našeho obvodu a o tomto zájmu budeme informovat příslušné obvody, A protože zájem o grilování v Pardubicích očividně je, předáváme symbolicky grilovací obracečku ostatním obvodům a těšíme se, že se i ostatní na „pětce“inspirují.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu