Vyzýváme primátora: Neskrývejte podklady k fotbalovému stadionu

Vyzýváme primátora: Neskrývejte podklady k fotbalovému stadionu

Výsledek soutěže na stavbu fotbalového stadionu radní schválili bezmála před dvěma týdny, podklady přesto stále nejsou dostupné ani zastupitelům. Takhle významnou stavbu je nutné řádně projednat ve všech komisích a vzniklé připomínky poctivě vypořádat, vhodné by bylo ji projednat i veřejně.

Výsledný projekt bude tvář centra Pardubic tvořit desítky let a městský rozpočet zatíží stamiliony na stavbu i následný provoz. Pouhý uzavřený seminář těsně před zasedáním zastupitelstva proto považujeme za nedostatečný. Výhradně prezenční forma semináře je v době pandemie navíc zbytečně riziková a omezuje možnou účast zastupitelů i odborníků, kteří by náhodou spadli do karantény.

29. ledna jsme zaslali následující urgující dopis primátoru Charvátovi a předsedům všech zastupitelských klubů, do dnešního dne jsme nedostali žádnou odpověď.

„Vážený pane primátore, na lednovém zastupitelstvu nám bylo přislíbeno, že budeme seznámeni s podklady k fotbalovému stadionu s předstihem před únorovým seminářem. Prosím tedy o co nejvčasnější poskytnutí těchto podkladů tak, abychom mohli věc včas konzultovat se svými zástupci v komisích apod. Nepředpokládám, že by existovaly objektivní důvody, které by rozeslání podkladů mohly bránit a to včetně nabídky firmy PORR. Zároveň, vzhledem k předpokládanému projednání problematiky na březnovém zastupitelstvu, prosím o projednání podkladů v komisích rady města, které budou většinou zasedat v průběhu února. Zároveň bych Vás poprosil, nebo případně náměstka Kvaše, nad rámec diskuze na zastupitelstvu, o podklady k prezentaci územního plánu. Velice děkuji. Přeji Vám hezký den. Vojtěch Jirsa”

Máme za to, že i vzhledem ke smršti, která se na sociálních sítích snesla od obyvatel Pardubic k uniklé fotografii projektu, je záhodno prolomit mlčení.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu