Jen s Piráty bude Červeňák skutečně města a přírodní

Jen s Piráty bude Červeňák skutečně města a přírodní

Piráti kandidují do pardubického zastupitelstva s tím, že chtějí bývalý vojenský prostor Červeňák na Chrudimce získat do majetku města a spravovat ho jako přírodní lokalitu pro každodenní odpočinek, obdobně jako zelený pás podél Labe nebo Studánecký les.

V posledních týdnech začínají i někteří dosavadní zastánci výstavby silniční propojky přes Červeňák obracet. Primátor Martin Charvát se nechal slyšel, že propojku chtěl jenom jako dočasnou náhradu jihovýchodní obchvatu a že poté, co dostal garance od Ministerstva dopravy, již propojku stavět nechce. Pan primátor ale současně musel přiznat, že ke stavbě propojky se už město zavázalo ve smlouvě s Ministerstvem obrany.

Téma Červeňáku je pro nás naprosto zásadní. Nechceme propojku, chceme celý prostor do majetku města a nechceme v něm žádnou výstavbu, jen cesty pro pěší a cyklisty. Stávající strany měly čtyři roky na to, aby dokázaly, co pro Červeňák a město udělají. My jsme naopak v jiných rolích bojovali za jasnou vizi Červeňáku pro lidi a přírodu. I proto je třeba, aby po říjnových volbách sedělo v zastupitelstvu co nejvíc Pirátů,” říká Jakub Kutílek, dvojka pirátské kandidátky a člen Iniciativy Přírodní park Červeňák.

Kromě nápravy neuváženého závazku ke stavbě propojky je třeba dotáhnout jednání o převodu zbytku pozemků. Je třeba ukončit pořizování XIX. změny územního plánu, která se začala pořizovat právě kvůli propojce. V návrhu nového územního plánu naopak hrozí možnost výstavby sportovišť a jiných rekreačních zařízení v severní části území.

Stejně tak je třeba stanovit jasnou koncepci správy a rozvoje tohoto území včetně zprostupňování krajiny dál do Hostovic a Chrudimi. Zejména je však třeba v Pardubicích začít koncepčně řešit dopravu, jinak se brzy může objevit další podobné rádoby řešení.

Chceme Červeňák jako prostor pro každodenní odpočinek obyvatel přilehlých částí města, který nabízí pestrou přírodu a příjemné klima i v parném létě. Nevelkými investicemi tu je také možné vybudovat nejkratší pěší a cyklistickou cestu mezi Pardubičkami na jednom břehu Chrudimky a Višňovkou, Jesničánkami a Duklou na břehu druhém. Vidíme tu i příležitost k popularizaci historických a přírodních hodnot nejen formou naučné stezky,” vykresluje Kutílek pirátskou vizi pro Červeňák.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu