Hloupý plán? Raději chytré město krátkých vzdáleností a využitých brownfieldů

Hloupý plán? Raději chytré město krátkých vzdáleností a využitých brownfieldů

Město Pardubice vytváří nový územní plán. Chce zabrat obrovské plochy orné půdy a zeleně v nejbližším okolí Pardubic a změnit je na zóny pro výstavbu. A to v době, kdy zdaleka nejsou využity všechny plochy ve městě, které by naopak byly pro výstavbu mnohem vhodnější.

Co je územní plán?

Územní plán určuje, kde se může stavět a kde ne. A co se v daném místě může stavět a co ne.

Na první pohled se může zdát, že někde z ničeho nic vyroste nová stavba – obytný dům, výrobní hala, silnice nebo přístav. Pravdou ale je, že každá stavba potřebuje celou řadu povolení. A vše začíná územním plánem. Proto je dobré ho znát a dohlédnout na to, aby byl dobrý.

Tvorba územního plánu se řídí stavebním zákonem a schvaluje ho zastupitelstvo obce. Aby to nebylo úplně jednoduché, v Pardubicích se spolu s novým územním plánem pořizuje ještě řada změn plánu současného. Například XIX. změna pro “hloupou propojku přes Červeňák”.

Co je na návrhu nového územního plánu špatně?

Letos v červnu proběhlo takzvané veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Tento návrh vymezuje celou řadu zastavitelných ploch, které jsou dnes krajinou nebo polem. Jejich rozsah je přitom zcela neúměrný potenciálu růstu Pardubic. Je to výsledek politického zadání.

Zbytečné rozrůstání města nenávratně znehodnotí zemědělskou půdu a krajinu a zabetonováním dalších ploch ještě zhorší vysušování města. Především ale prodlužuje veškeré cesty. Nízká hustota osídlení navíc způsobí, že území není možné rozumně obsloužit hromadnou dopravou. Obyvatelé těchto oblastí jsou tak často zbytečně závislí na autech, což výrazně zhoršuje dopravní situaci ve městě. Roztroušená zástavba také neúměrně zvyšuje náklady města na infrastrukturu – komunikace, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace.

Nejkřiklavější novinkou v tomto plánu je, že veškerá pole v severovýchodní části města od Dubiny přes Labe až po Cihelnu se mají zastavět bydlením. A to před i za připravovaným severovýchodním obchvatem města, až po hranici správního území města.

Výřez z hlavního výkresu návrhu nového územního plánu mezi Cihelnou a Labem: Dnes rozsáhlá pole protkaná remízky a cestami. Dle návrhu prakticky kompletně k zastavění až po hranici správního území. Z větší části v růžové ploše „B – bydlení“, napříč prochází koridor pro severovýchodní obchvat (šedá šrafa na zelené ploše). V oblasti mezi zdymadlem, koupalištěm a Cihelnou pak ve žluté ploše „OS – sport“.

Výřez z hlavního výkresu návrhu nového územního plánu mezi Dubinou a Labem: Dnes rozsáhlá pole protkaná remízky, Haldou, Spojilským odpadem a cestami. Dle návrhu prakticky kompletně k zastavění v růžové ploše „B – bydlení“.

Přehledné informace najdete na webu www.hloupyplan.cz.

Jak Hloupý plán vznikl?

Zadání nového územního plánu schválilo pardubické zastupitelstvo již v září 2011. Zpracování návrhu se na základě výběrového řízení ujal tým společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. (tehdy ještě „DHV CR, spol. s r.o.“) v čele s Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D. Proběhla řada workshopů pro veřejnost i zastupitele a tým zpracoval velmi kvalitní návrh s mottem „Návrat do města“.

Zastupitelé se ale začali o nový územní plán zajímat až v polovině roku 2014. Od té doby – a nezměnily na tom nic ani minulé komunální volby – v zastupitelstvu dostává prostor poptávka po bezmezném růstu Pardubic, která se účelově dostala i do strategického plánu, což je základní koncepce města. Pardubice podle ní mají mít 120 000 obyvatel.

O další dva roky později, na jaře 2016 proběhlo společné jednání nad variantním návrhem. V té době návrh ještě nedoznal zásadních změn, změny už ale mezitím proběhly ve zpracovatelském týmu i na odboru hlavního architekta.

Původně otevřený proces směřující k udržitelnému rozvoji města se naprosto obrátil. Všechna jednání se zcela uzavřela, vše se začalo neúměrně protahovat. A do letošního veřejného projednání byl předložen návrh zcela odlišný.

Chybí v něm motto „Návrat do města“. Vymazáno je jméno vedoucí původního týmu. A hrozí i vymazání rozsáhlých nezastavěných území.

Co proti Hloupému plánu děláme?

Neleníme a i bez zastupitelského mandátu se snažíme vzbudit zájem veřejnosti. A dosáhnout nového územního plánu, který povede k udržitelnému rozvoji města. Boji o územní plán se dlouhodobě intenzivně věnuje dvojka na naší kandidátní listině Jakub Kutílek. Pilně podával připomínky k zadání územního plánu v roce 2011 a k návrhu pro společné jednání v roce 2016. Letos se ve fázi veřejného projednání stal zástupcem veřejnosti a na základě tohoto zmocnění podal proti návrhu námitku. Pod zmocnění zástupce veřejnosti se za dva týdny, za notného přispění řady aktivních občanů včetně dalších pirátských kandidátů, podařilo sesbírat dostatek podpisů. Přestože územní plán není téma na titulní stránky novin, je zjevné, že je pro občany i pro město důležitý

Jakub se může jako zástupce veřejnosti v krajním případě domáhat nápravy i soudní cestou. Spolehlivější cesta ale vede přes nové zastupitelstvo, které bude rozhodovat o dalším postupu. O vůli návrh ještě revidovat svědčí podpisy některých zastupitelů pod Jakubovým zmocněním i jednání, která s politickými partnery vedeme.

Jaký plán chceme my?

Naší vizí je město krátkých vzdáleností, kde máte vše na dosah ruky. Chceme rovnoměrný a pro obyvatele příznivý rozvoj města. Usnadníme a budeme iniciovat výstavbu v zastavěné části města. Zrychlíme využití brownfieldů, tedy ploch již jednou zastavěných (Prokopky, Masarykových kasáren, Milheimovy ulice a dalších). Stanovíme srozumitelná pravidla pro novou výstavbu i přestavby uvnitř města. Budeme úzce spolupracovat s developery, abychom jejich představy skloubili s potřebami města a aby se podíleli na veřejné infrastruktuře.

Chceme vytvářet podmínky pro výstavbu všech typů bydlení od bytů po rodinné domy. I město bude stavět byty pro nájemní bydlení, část městských pozemků naopak poskytneme drobným stavitelům. Vedle sociálního bydlení pro nejpotřebnější skupiny budeme rozvíjet i dostupné bydlení formou městských nájemních bytů. Na startovací bydlení pro mladé uvolníme ročně více bytů. Podpoříme rozvoj chybějící občanské vybavenosti na velkých sídlištích.

V nadcházejícím volebním období je třeba dokončit pořízení nového územního plánu, který město potřebuje. Přijďte volit. S každým Pirátem na radnici totiž roste šance, že se nám podaří Návrat od Hloupého plánu do chytrého města krátkých vzdáleností a využitých brownfieldů.

Demonstrace Nedělejte z nás šašky: Jakub diskutuje s primátorem Martinem Charvátem.

Demonstrace Nedělejte z nás šašky: Zmocnění zástupce veřejnosti Jakubovi podepisuje zastupitel Karel Haas, lídr jedné z opozičních stran.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu