Výsledky výběrového řízení do dozorčích rad (2. část)

Výsledky výběrového řízení do dozorčích rad (2. část)

Piráti nerozdávají trafiky. Proto jsme vypsali pro obsazení dozorčích rad firem s majetkovou účastí města otevřené výběrové řízení. Prvních pět zástupců jsme představili na začátku měsíce. Ty další jsme vybrali v polovině ledna. Bohužel tentokrát vyhrála v zastupitelstvu politika nad odborností a transparentností. Některé naše nominanty koalice odmítla. Jsou tak firmy, které neohlídáme…

Výběrové řízení jsme vypsali na místa v orgánech těchto právnických osob s účastí města Pardubic:

 • SmP - Odpady a.s.
 • PAP Pardubice o.p.s.
 • Nadace pro rozvoj města Pardubic
 • Pardubická plavební a.s.
 • Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
 • Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace
 • Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace
 • Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
 • BK Pardubice a.s.
 • Přístav Pardubice a.s.

Celkem se přihlásilo 9 uchazečů, někteří i do více společností. Hodnocení přihlášených uchazečů provedli naši zastupitelé a na společné schůzce v polovině ledna jsme vybrali následující členy dozorčích rad a představenstev:

SmP - Odpady a.s., dozorčí rada

 • 3 přihlášení uchazeči
 • Vybrán Mgr. Jiří Čáslavka – finanční ředitel, ekonom.
 • Jiří Čáslavka je souběžně naším zástupcem ve společnosti Služby města Pardubic a.s. SmP - Odpady a.s. je dceřinou společností. Dává nám tedy smysl, aby na fungování obou firem dohlížela jedna osoba.

PAP Pardubice o.p.s., dozorčí rada

Nadace pro rozvoj města Pardubic, dozorčí rada

 • 1 přihlášený uchazeč
 • Vybrán Ing. Pavel Hovorka – certifikovaný odhadce nemovitostí

Pardubická plavební a.s., představenstvo

 • Žádný přihlášený uchazeč
 • Osloven a vybrán Ing. Petr Nachtigall, Ph.D – dopravní specialista působící na Univerzitě Pardubice

Turistické informační centrum Pardubice, dozorčí rada

 • 2 přihlášení uchazeči
 • Vybrána Ing. Marta Kutílková – bývalá ředitelka informačních center v Pardubicích (2008–2012) a v Lázních Bohdaneč (2016–2017)

BK Pardubice a.s., dozorčí rada

 • 2 přihlášení uchazeči
 • Vybrána Mgr. Věra Vlastníková, Ph.D. – Sportovní gymnázium Pardubice, výuka AJ a TV
 • Koaliční zastupitelé bohužel naši nominaci do BK odmítli, opozice tak nebude moci vykonávat v BK kontrolu.

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., dozorčí rada

 • 2 přihlášení uchazeči
 • Vybrán Ing. Jakub Kutílek – dopravní specialista, zastupitel
 • Koaliční zastupitelé bohužel naši nominaci do VAKu odmítli, opozice tak nebude moci vykonávat nad VAKem kontrolu.

Do ostatních společností jsme své nominanty nezasílali.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu