Výsledky výběrového řízení do dozorčích rad (1. část)

Výsledky výběrového řízení do dozorčích rad (1. část)

Piráti nerozdávají trafiky. Proto jsme vypsali pro obsazení dozorčích rad firem s majetkovou účastí města výběrové řízení. Naše zástupce pro prvních pět společností jsme už vybrali a zastupitelstvo města je svým hlasováním potvrdilo.

V průběhu prosince vyhodnotilo čelo pardubické pirátské kandidátky výběrové řízení na zástupce do dozorčích rad prvních pěti firem. Seznam našich nominantů jsme předali radě města a zastupitelstvo naše nominace potvrdilo na svém posledním zasedání těsně před Vánocemi.

Celkem se přihlásilo 24 uchazečů, někteří i do více společností. Pro výběr uchazečů jsme si stanovili hodnoticí kritéria:

  • schopnost orientace ve finančních výkazech a účetních údajích (0–5 bodů)
  • zkušenost s řízením lidí, ideálně z podnikové praxe (0–5 bodů)
  • vztah k oboru působení dané městské firmy (0–5 bodů)
  • schopnost komunikace s Piráty (0–5 bodů)

Hodnocení přihlášených uchazečů provedli naši zastupitelé a na společné schůzce v polovině prosince jsme vybrali následující následující členy dozorčích rad:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Služby města Pardubic a.s.

Rozvojový fond Pardubice a.s.

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

  • 9 přihlášených uchazečů
  • vybrán Mgr. Jiří Pitaš – manažer (CEDR, SKP-CENTRUM)

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu