Chopte se kormidla!

Chopte se kormidla!

Jistě vás taky někdy během procházky napadla skvělá myšlenka, jak by se nějaké místo dalo vylepšit. Opravit staré lavičky, postavit workoutové hřiště. Nebo třeba zřídit informační tabule ukazující odjezdy autobusů a jejich zpoždění. Nebylo by skvělé, kdyby to nemuselo zůstat jen u nápadu a vy jste skutečně měli možnost tenhle váš nápad zrealizovat? My věříme, že ano. Věříme, že občané mají spoustu skvělých nápadů a že město by jim mělo naslouchat. A proto chceme v Pardubicích nastartovat cestu k většímu zapojení veřejnosti do řízení města.

Co znamená participace?

Termín participace původně pochází z latiny a znamená „sdílet něco, účastnit se něčeho, mít podíl na něčem“. V komunální politice to je zpravidla přímé zapojení občanů do chodu města. V praxi to může být například:

  • participativní rozpočet – občané přímo rozhodují o tom, jak bude využita určitá část rozpočtu města
  • nahlášení problému ve vašem okolí, kterým by se město mělo zabývat - například pomocí mobilní aplikace
  • zapojení do řízení městských projektů (např. Dukla Sportovní, oprava přednádraží atd.) – občané jsou součástí strategických rozhodnutí od začátku do konce

Participace rozhodně nenahrazuje zastupitelskou demokracii, protože konečné rozhodnutí vždy zůstává na zastupitelích. Dává jim ale do rukou cenné podněty od občanů, kteří problémy svého okolí znají nejlépe.

Efektivnější rozhodování

Participace veřejnosti na rozhodování ve městě přináší spoustu významných výhod. Rozhodování se díky ní stává kvalitnější, protože se ho účastní více aktérů a především občané, kteří své okolí dobře znají a často dokážou upozornit na podstatné dopady rozhodnutí, které místní správa ani odborníci nemusí znát.

Rozhodování s účastí veřejnosti je efektivnější a šetří finanční prostředky. Veřejnost pomáhá vytipovat, co je ještě užitečné a co už jsou vyhozené peníze. Důležité ale také je, že rozhodnutí, na kterém se občané sami podílí, mají jejich podporu podporu. Předchází se totiž různým nedorozuměním. A navíc si lidé rádi pohlídají, že je „jejich“ projekt kvalitně realizovaný.

Participace zároveň pomáhá budovat zájem lidí o věci veřejné. Pomáhá utvářet vazby mezi veřejností, odborníky, zástupci města a úředníky. Tím napomáhá ke zkvalitnění demokratických procesů a k posílení vzájemné důvěry mezi jednotlivými aktéry rozhodování.

Participace pomáhá k posílení vzájemné důvěry mezi veřejností a zástupci města.

Veřejná setkání a spolupráce s občany

Pardubice zatím nejsou příliš otevřeným městem. V Indexu participace 2015–2016 zaujaly nelichotivé 125. místo z celkových 150 posuzovaných obcí a měst. Je tedy opravdu co zlepšovat. Jak začneme?

V první řadě se budeme snažit prosadit participativní rozpočet, tedy část rozpočtu, o jejímž využití rozhodnou občané. Participativní rozpočet budou organizovat jednotlivé městské obvody, kterým město vyhradí poměrnou část peněz dle již existujících rozdělovacích mechanismů. Chceme aby se tato část rozpočtu vyhrazená občanům postupně zvyšovala.

Podpoříme veřejná setkání a průzkumy veřejného mínění jako standardní součást každého městského projektu. Oceňujeme, že radnice v některých případech k těmto procesům již přistupuje (např. revitalizace Palackého ul.). My ale chceme tyto procesy významně posílit, aby se staly nedílnou součástí všech podobných projektů. A aby spolupráce s občany byla průběžná od začátku do konce.

Zdravé město

Zasadíme se o to, aby vznikla skutečně funkční platforma pro hlášení problémů, které by město mělo řešit (např. když objevíte díru v silnici, nebo rozbité veřejné osvětlení). Její součástí musí být záruka odpovědi města. Každý občan, který pošle podnět, musí vědět, jak se jeho podání vyvíjí.

Chceme, aby se participace v Pardubicích natrvalo stala pevnou součástí rozhodování radnice i městských obvodů. Proto se zasadíme o vznik pozice koordinátora participace na magistrátu a podpoříme zapojení Pardubic do Národní sítě Zdravých měst ČR.

Národní síť Zdravých měst ČR je sdružení místních samospráv, které propagují udržitelný rozvoj, zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a kladou důraz na podporu zdravého životního stylu svých obyvatel.

Další informace lze nalézt:

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu