Metoda Design and build není pro stadion vhodná. Buď se bude šetřit na kvalitě nebo se stavba naopak pořádně prodraží, varuje Vojtěch Jirsa

Metoda Design and build není pro stadion vhodná. Buď se bude šetřit na kvalitě nebo se stavba naopak pořádně prodraží, varuje Vojtěch Jirsa

ROZHOVOR

Příští týden budete v zastupitelstvu rozhodovat o realizaci fotbalového stadionu. Co říkáš na aktuální návrh?

Myslím, že to, co je zrovna na stole, bude nakonec ještě dražší než původní návrh. Kdybych měl odhadnout, jak to skončí, vsadil bych si na další zbytečně vynaložené peníze na projektování a následně vleklé soudní spory bez dobrého konce pro Pardubice i pardubické fotbalisty.

Co tě vede k takovému pesimismu?

Primátor se rozhodl pro zadání zakázky metodou Design and Build. To znamená, že dodavatelská firma zároveň projektuje i staví. To povede ke špatné kvalitě stavby a značným vícenákladům. Logicky je cílem firmy vyprojektovat vše co nejlevněji. Je třeba uznat, že to byl ze strany primátora politicky chytrý krok. Tváří se to, že stavba bude levnější, než původní projekt. Prošel jsem zadání a myslím si, že opak je pravdou.

Co je tedy v zadání špatně?

Především je špatně ta metoda Design and build. Tato metoda je vhodná pro stavby, kde lze snadno definovat standard. Jako příklad bych uvedl nějaký sklady, objekty halového typu nebo silniční stavby. V případě použití této metody pro složitější stavbu, jako je třeba stadion, musíte mít extrémně detailní a neprůstřelné zadání.

A tady ty detaily chybí?

Nový návrh bude muset respektovat pouze tzv. dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby. Tato dokumentace pro územní řízení je ale málo podrobná. Nejsou zde detailně specifikovány konstrukce, materiály, povrchy, výplně otvorů, zařizovací předměty, svítidla, technické zařízení, krytiny. To vše a řada dalších věcí bude předmětem návrhu zhotovitele. Město s ním bude muset diskutovat o každém detailu. Jakmile zhotovitel vycítí, že je něco nad rámec zadání, bude vyžadovat po městu další peníze a vícepráce.

Jediným podkladem pro zhotovitele je tedy dokumentace pro umístění stavby?

Ne, zadání obsahuje ještě další závazné přílohy. V nich jsou definovány požadavky zejména na obecné parametry stadionu tak, jak byly požadovány fotbalisty. Tyto parametry lze ale samozřejmě naplnit v různém standardu. Bohužel dnes nevíme, jestli to bude hezké, nebo ošklivé, do jaké míry to bude vyhovovat potřebám uživatelů, nebo zda nebude nutné vynakládat velké prostředky na opravy a údržbu v důsledku nízké kvality.

Veřejným prostorem proběhly dvě zcela odlišné vizualizace projektu…

Přišlo mi vtipné, jak veřejným míněním zamávala jedna vizualizace. Z té je patrné prostorové uspořádání, ale o výsledné podobě nám víc neřekne. O konstrukcích, materiálech, technologiích a detailech se z ní nic nedozvíme. Následně se udělala nová lépe „vyrenderovaná“ vizualizace, a vše bylo rázem OK. V realitě bude samozřejmě vypadat stadion úplně jinak než na vizualizaci. Na ní je všechno záměrně čisté a krásné, prostě na efekt. Chybí tam materiály a řada dalších věcí, například reklamní bannery. Brána borců je na vizualizaci hladká a bílá, ve skutečnosti zůstane dál v dezolátním stavu…

Zástupci magistrátu tvrdí, že technická specifikace je dostatečně detailní a jako příklad uvádí specifikaci interiérového zařízení a vybavení wellness.

To je pravda, zrovna toto vybavení je definováno poměrně detailně v samostatných přílohách. Bohužel toto tvoří pouze malou část celkových nákladů. To podstatné je hodně obecné.

Kolik bude ve výsledku stadion stát?

Nemám křišťálovou kouli. V médiích se čaruje s tou nejnižší částkou, 315 milionů bez daně. To je 379 milionů Kč s DPH. Odhadovaná cena původního projektu byla 430 mil. Kč. Osobně odhaduji, že výsledná cena bude ještě vyšší než 430 milionů a kvalita podstatně nižší. Stále platí, že v této částce nejsou zahrnuty další desítky až stovky milionů za parkovací dům, rekonstrukci Brány borců, rekonstrukci nábřeží Václava Havla a další úpravy ulic a veřejných prostranství v navazujícím území. Provoz stadionu také bude stát miliony ročně. A to všechno padá na městskou kasu.

Jaký postup byste tedy navrhoval s ohledem na situaci pardubických fotbalistů?

Od začátku říkáme, že je původem problému nekoncepční přístup primátora. Ten fotbalistům slíbil stadion v tomto území. Od začátku to nedává smysl ani z pohledu ekonomiky a ani z pohledu urbanismu a dopravy. Pirátský klub navrhoval tyto nejcennější pozemky v centru regulovat tak, aby zde mohla vzniknout příjemná městská čtvrť se vším, co do centra města patří.

A co stadion?

Získané prostředky z prodeje pozemků by se mohly použít pro výstavbu na vhodnějším místě. Ve hře byl například společný stadion mezi Pardubicemi a Hradcem, kde řešili podobné problémy… Podmínkou by pro nás bylo rovněž získání dotace. Ta je dnes nejistá a možná víc závisí na vztazích v ANO než na kvalitě projektu. Primátor je jako kovboj, který nosí kolty proklatě nízko a střílí od boku. To je ten pro ANO typický manažerský styl. Rozhodl se pro výstavbu fotbalového stadionu v této lokalitě. Bylo to špatné rozhodnutí, na které doplatí právě fotbalisté.

Fotbalisté tvrdí, že pokud nebude stadion, přijdou o licenci pro nejvyšší soutěž, ve které jsou momentálně úspěšní.

Myslím si, že fotbalisté budou muset v každém případě jednat s fotbalovou asociací o výjimce o udělení licence. Je zde vysoká pravděpodobnost, že se v průběhu projektové přípravy stadionu objeví zásadní problémy, a pokud vůbec dojde k realizaci, bude to se značným zpožděním. Situace fotbalu mě mrzí, ale osobně vůbec nepřipouštím ten narativ, že fotbalistům něco dlužíme, nebo že město jim stadion musí postavit apod.

Mnoho lidí to ale vidí jinak…

Tak žijeme v demokracii, kterou pestrost názorů obohacuje. Považuji se za aktivního sportovce. Na fotbal nechodím, i když si kdykoliv rád „kopnu“. Zastupuji ty Pardubáky, pro které má větší prioritu podpora aktivního sportování. Ve městě je spousta dalších oblastí a projektů, na které už v rozpočtu nezbyde. Nelze rozhodovat o stovkách milionů a jako hlavní parametr mít aktuální pořadí fotbalistů v tabulce. V přímé konkurenci fotbalovému stadionu je například areál Dukla sportovní, který by sloužil pro různé sporty a pro sportovce všech kategorií.

Primátor Charvát a náměstek Rychtecký ale opakovaně odmítají, že by si tyto projekty nějak konkurovaly.

Jasně, že si konkurují. Městská kasa je prázdná. V letošním roce nebudou příjmy rozpočtu stačit ani na běžný provoz města. Na konci roku dočerpáme miliardový úvěr, který budeme muset v dalších letech splácet. Škrtáme peníze na údržbu, veřejnou dopravu, mnoho rozjetých investičních projektů, atd. Pokud si koupíme stadion, nekoupíme si jiné věci ve stejné hodnotě. To je realita bez ohledu na politické proklamace.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu