Vladan Hanulík (* 14. března 1980) je členem Komitétu pro udělení ocenění města a registrovaným příznivcem Pirátské strany. Narodil se v Šumperku, v Pardubicích trvale žije v od roku 2011.

Vystudoval gymnázium v Jeseníku, studium kulturních dějin absolvoval na Univerzitě Pardubice, kde získal magisterský titul. Poté zde dokončil i doktorské studium historie se specializací na dějiny 19. století a dějiny těla. Pracuje jako vysokoškolský pedagog a historik na Univerzitě Pardubice. Ve výuce se snaží uplatňovat metody kritického myšlení, je autorem či spoluautorem vědeckých monografií, odborných i popularizačních článků zprostředkovávajících informace o historii českých zemí v 19. století.

V Pardubicích se aktivně zapojuje do veřejného života prostřednictvím moderování veřejných debat a diskuzí. Je členem spolku Offcity, kde se snaží pozitivně ovlivňovat veřejný prostor města. Kandidovat se rozhodl s vizí změnit Pardubice do podoby města, které by s klidným svědomím mohl doporučit k životu i svým dvěma synům jako nejlepší volbu pro jejich vlastní rozvoj.