Štěpán Vacík je zástupcem v Komisi pro architekturu a urbanismus Rady města Pardubic za Pirátskou stranu. Vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor architektura a stavitelství. Do letošního srpna pracoval na Odboru hlavního architekta jako referent na Oddělení koncepce a rozvoje. Byl tajemníkem komise pro urbanismus a architekturu. V současné době se věnuje architektuře, urbanismu a především veřejnému prostoru jako OSVČ. Dále spolupracuje na projektu Dukla sportovní v pozici manažera projekčního týmu.

Za dobu působení na OHA se podílel na přípravě mnoha projektů v několika rolích. Hlavní náplní práce byla tvorba koncepčních urbanistických a architektonických studií, z nichž se některé podařilo realizovat, nebo se staly podkladem pro navazující dokumentace - například revitalizace lesoparku na Dukle, Náhrdelník Chrudimky, Stará vojenská plovárna, atd. Člen projektového týmu, který připravoval a organizoval mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž Dukla sportovní, soutěž památník Zámeček, soutěžní workshop Mlýnský ostrov, atd. Byl členem pracovní skupiny Mlýny.