Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. (*1982) je nominantem Pirátské strany v dozorčí radě Dopravního podniku města Pardubic. Působí jako odborný asistent na Katedře technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zároveň spolupracuje s AŽD Praha v oblasti brzdných křivek ECTS.

Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera pardubické univerzity, kde v roce 2005 získal inženýrský titul. V roce 2010 získal doktorský titul s disertační prací na téma Předpoklady vývoje intermodálních přepravních systémů.