Bohdan Šeda (* 1974) je příznivcem Pirátů a Zelených a dvojkou na městském obvodě Pardubice I. Zastupitelem byl již v letech 2002–2006 jako nezávislý za Sdružení pro Pardubice, později kandidoval za Pardubáky a působil v magistrátních komisích pro architekturu a urbanismus, kulturu a cestovní ruch.

Bohdan je společníkem firmy zaměřené na stavebněhistorické průzkumy a poradenství v oblasti památkové péče. Je zároveň doktorandem a vyučujícím na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Angažuje se v Muzejním spolku v Pardubicích, je zakládajícím členem Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a spolku Offcity. Angažoval se v aktivitách za zachování pardubické reálky a v Iniciativě Mlýny městu. V minulosti pracoval jako odborný pracovník v Národním památkovém ústavu v Pardubicích, byl jednatelem malého knižního nakladatelství nebo zaměstnancem reklamní agentury.

Bohdan se narodil v Pardubicích kde také většinu života žije a kde je doma. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Králové a magisterský obor Dějny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Zajímá se především o dějiny architektury, stavební kultury a průzkumy historických staveb. Mezi jeho záliby patří historie, literatura, život. Sportu neholduje, rekreačně plave, vesluje a pádluje.