Vzdělávání

Věříme, že kvalitní vzdělání je cestou k dobře fungující společnosti, proto si zaslouží velkou pozornost. Chceme, aby se město Pardubice jako zřizovatel většiny mateřských a základních škol aktivně zajímalo o potřeby dětí, rodičů i pedagogů a bylo partnerem pro řešení aktuálních problémů.

Dostupnost

Garance míst ve školách.
Pardubické děti nesmí bojovat o místa v místních mateřských a základních školách. K zajištění dostatečných kapacit patří kromě reakce na aktuální nedostatky především sledování demografického vývoje a dlouhodobé plánování. S okolními obcemi budeme jednat o podmínkách vzdělávání jejich dětí v pardubických školách.
Možnost využít vzdělávání od dvou let.
Reagujeme na poptávku po péči o nejmenší. Zajistíme dostatek míst i vhodné podmínky, jako například snížení počtu dvouletých dětí na jednoho pedagoga.
Možnost výběru
považujeme za důležitou. Proto podporujeme vznik dětských skupin, mateřských center, lesních školek i škol jiných zřizovatelů.

Transparentnost

Smysluplné přerozdělování financí z dotací.
Budeme hlídat rozdělování peněz čerpaných pro rozvoj vzdělávání, tak, aby skutečně sloužily dětem v našich školách.
Kvalitní ředitelé dělají kvalitní školy.
Postaráme se o transparentní výběrová řízení, zabráníme prodlužování funkcí ze setrvačnosti a trafikám.

Město jako partner

Nabídneme pomocnou ruku.
Pomůžeme školám s byrokracií či obtížemi s inkluzivním vzděláváním (zajištění odborných pracovníků, důraz na prevenci), mateřským školám s podmínkami pro péči o dvouleté.
Budeme s vámi mluvit.
Chceme slyšet, jaké obtíže řeší rodiče, děti i školy. Zprovozníme přehledný informační portál s možností zpětné vazby či sdílení dobré praxe. Budeme organizovat pravidelná setkávání a účastnit se jich.

Pestrost, výběr, inovace

Jsme aktuální.
Chceme, aby se děti uměly uplatnit v současném světě. Budeme prosazovat mediální výchovu s důrazem na bezpečnost na internetu či výuku kritického myšlení.
Pestrá nabídka vzdělávání.
Podpoříme zavádění nových směrů vzdělávání jako jsou Montessori, Waldorf nebo Začít spolu. Chceme, aby si mohl každý vybrat, co mu vyhovuje.
Účast dětí na rozhodování
je skvělou cestou, jak vést děti k zájmu o dění v okolí. Podpoříme vznik žákovských samospráv a budeme se s nimi setkávat.
Navrhni úpravu