Smart City

Smart City pro nás není město nabité nepotřebnými technologiemi z dotačních peněz, ale město, které díky technologiím a chytrému přístupu funguje lépe. Chceme být tzv. smart, aby se nám žilo dobře, ne proto, že se o to snaží všichni. Proto odmítáme současný koncept Strategie Smart City, jako něco, co nevznikalo z potřeb města a jeho občanů, ale jako nesourodý slepenec nápadů z dotačních projektů. Toto jsou naše vize, jak být “smart”.

Jednotný informační systém města

Zlepšíme toky informací.
Máme za to, že vzájemná informovanost obyvatel, organizací a firem ve městě má přímý vliv na jeho dobré fungování a rozvoj. I proto budeme usilovat o vznik Jednotného informačního systému města, který kromě webové prezentace bude poskytovat i data otevřená a strojově čitelná.
Podpoříme informovanost v dopravě.
Budeme sbírat a dále poskytovat informace o dopravě ve městě a blízkém okolí, o aktuální situaci MHD, VHD (zpoždění, změny), informace o volných parkovacích místech.
Zlepšíme přístupnost veřejných informací
z magistrátu, úřadů městských obvodů a městských firem. Informace vzniklé za veřejné podpory, by měly být z principu veřejné. Podklady zastupitelstva budou k dispozici všem.
Hlášení místního rozhlasu budou dostupná i jinými kanály
(např. e-mail, u důležitých hlášení SMS). Prověříme správnou funkci a srozumitelnost místního rozhlasu.
Podpoříme distribuci informací třetích stran
jako jsou provozovatelé sítí (ČEZ, RWE, VAK,...), pořadatelé sportovních a kulturních akcí.
Maximální digitalizace a zjednodušení styku občanů s úřady.
Pokud už musíte na úřad, tak jen v případě, že je to nezbytně nutné. Vše ostatní zařídíte v pohodlí domova. Otevřeme úřady i mimo běžnou pracovní dobu.

Podnikatelský inkubátor a coworky

Podpora pro začínající podnikatele.
Pardubice jsou tradiční líhní chytrých a nadaných lidí. Jen jim, na rozdíl od mnoha jiných měst, nepomáhají dostatečně se postavit na vlastní nohy. Podpoříme rozvoj Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK).
Podpoříme Coworky.
Sdílené pracovní prostory dnes neodmyslitelně patří k modernímu stylu práce. Podpoříme rozvoj důstojných coworkových prostor nejen pro potřeby podnikatelského inkubátoru, ale také pro širokou veřejnost.

Elektromobilita, sdílená ekonomika, odpady

Budeme prosazovat větší podíl elektromobility
v MHD a městských firmách. Ovšem ne za každou cenu. Kromě ekologického hlediska musí dávat smysl i z pohledu pořizovacích a provozních nákladů.
Budeme hledat cesty k využití sdílených dopravních prostředků
, abychom tím ulevili přeplněným silnicím a parkovištím.
Podpoříme kroky vedoucí k efektivnímu nakládání s odpady
za účelem minimalizace podílu netříděného odpadu a snížení nákladů na jeho svoz, zpracování a likvidaci.
Navrhni úpravu