Rozvoj města a bydlení

Chceme rovnoměrný a pro obyvatele příznivý rozvoj města. Naší vizí je město krátkých vzdáleností, kde máte vše na dosah ruky. Chceme zásadně zvýšit povědomí veřejnosti o územním plánu a dalších nástrojích územního plánování a posílit její účast.

Kompaktní město s vizí

Usnadníme a budeme iniciovat výstavbu v zastavěné části města.
Město, které se roztahuje do šířky, je drahé na provoz. Zrychlíme využití tzv. brownfieldů, tedy ploch již jednou zastavěných (Prokopka, Masarykova kasárna, Milheimova ad.).
Město bude pro stavebníky partnerem.
Pomocí územních studií, koncepcí a manuálů stanovíme srozumitelná pravidla pro novou výstavbu i přestavby uvnitř města. Budeme úzce spolupracovat s developery, abychom jejich představy skloubili s potřebami města. Budeme vyžadovat, aby se podíleli na veřejné infrastruktuře.
Chceme jasnou vizi
toho, kde se má stavět a kde ne. Znovu přehodnotíme náplň území Letního stadionu. Zapojíme širokou veřejnost do diskuze o jeho využití. Jedná se o příliš cenné území v centru města, než aby sloužilo pouze fotbalu.
Budeme rozvoj Pardubic koordinovat s okolními obcemi.
Budeme předcházet vystěhovávání lidí z Pardubic do okolních obcí. Současně budeme s obcemi jednat o spolupráci na zajištění dopravy (MHD, cyklostezky) a služeb (školy, školky) pro jejich občany tak, aby jejich obyvatelé nebyli plně odkázáni na automobily, které zhoršují dopravní situaci v Pardubicích.

Místo pro život

Pestrá nabídka bydlení.
Budeme vytvářet podmínky pro výstavbu všech typů bydlení od bytů po rodinné domy. Část bytové výstavby budeme přímo investovat na nájemní bydlení, část městských pozemků poskytneme drobným stavitelům.
Dostupné bydlení.
Vedle sociálního bydlení pro nejpotřebnější skupiny budeme rozvíjet i dostupné bydlení formou městských nájemních bytů, aby se právě na základě výdajů na bydlení nedostávali do tíživé finanční situace další z nás. Pro startovací bydlení pro mladé uvolníme ročně více bytů.
Podpoříme rozvoj chybějící občanské vybavenosti na velkých sídlištích.
Ulevíme tak dopravě a usnadníme lidem život. Například v Polabinách žije bezmála 20 tisíc lidí. Považujeme za promarněnou příležitost, že se nový bazén nestaví zde.
Dukla sportovní.
Plně podporujeme projekt revitalizace dukelského sportoviště coby ukázkové zapojení odborné veřejnosti do hledání potřeb sportovních klubů. Trváme ale na tom, že tím kdo ponese většinu nákladů na realizaci nebude město.

Územní plán

Dotáhneme pořízení nového územního plánu
s mottem „Návrat do města‟. Budeme požadovat přepracování posledního návrhu a opakování veřejného projednání. Více v článku.
Územní plán jako společenská dohoda.
Zvýšíme povědomí široké veřejnosti o smyslu a podobě územního plánu města. Předejdeme tak kontroverzím z neočekávaných staveb a ochráníme místní obyvatele a charakter lokalit před necitlivou výstavbou.
Navrhni úpravu