Řízení a organizační struktura města

Veřejná správa je nezbytná k zajištění chodu města, veřejné infrastruktury a veřejných služeb. Musí však fungovat účelně a ve prospěch všech obyvatel města.

Městské obvody a místní komise

Vyjasníme kompetence
mezi velkou radnicí, městskými obvody a jejich orgány. Bude zcela jasné, kdo je za co zodpovědný a na koho se má občan v dané věci obrátit.
Posílíme místní komise
(a osadní výbory) na městských obvodech. Tyto orgány jsou nejblíže lidem a jsou zřizovány pro svébytné místní části (menší než obvody). Musí mít možnost skutečně rozhodovat o tom, co se bude na jejich území dít, a garantovanou částku na investice. Zvážíme jejich přímé napojení na velkou radnici i jejich zřízení v městských obvodech Pardubice I, II a III, kde dnes neexistují.
Otevřeme diskuzi o neuvolněných starostech.
V městských obvodech není třeba politik na plný úvazek.

Samosprávná agenda na magistrátě

Strategie, koncepce a projektová příprava
by měly jít ruku v ruce. Dnes přísluší tyto agendy pod různé odbory radnice. Komunikace mezi odbory vázne, roste potřeba úředníků a veřejné prostředky jsou vynakládány neefektivně. Zavedeme jeden odbor městského plánování, inspirovat se můžeme například v Olomouci.
Projektové řízení
je klíčem k úspěšné realizaci projektů města v různých oblastech. Zavedeme změny ve způsobu řízení a informační systém pro sledování workflow.
Už žádné rozkopávání nově zrekonstruovaných ulic.
Zajistíme koordinaci projektů mezi velkou radnicí, městskými obvody, správci sítí, správou a údržbou silnic a dalšími subjekty. Vytvoříme databázi připravovaných projektů, včetně veřejné mapové aplikace.
Odborné komise rady
jsou dnes obsazovány často nekompetentními politiky. Do odborných komisí budeme obsazovat pouze experty v dané oblasti. Pozice v orgánech městských společností budeme obsazovat ve výběrových řízeních.
Navrhni úpravu