Kultura a volný čas

Život není jen o práci, ale i o volném čase. Chceme město plné různorodých událostí, aby si každý vybral, co se mu líbí, a mohl objevovat nové věci. Kultura též dokáže nenásilným způsobem otevírat palčivá společenská témata a působit tak jako kultivátor veřejného prostoru. Budeme pokračovat v cestě vytyčené schválenou strategií pro kulturu a kreativitu.

Kulturní instituce

Podpora profesionálů.
Profesionální tělesa, jako Komorní filharmonie nebo Východočeské divadlo, jsou na špičkové úrovni. Alternativní scéna Divadla 29 a Galerie města Pardubic (GAMPA) patří mezi nejlepší v Česku. Budeme pokračovat ve vytváření tvůrčí atmosféry v těchto institucích.
Spolupráce s Konzervatoří.
V našem městě je škola, která vychovává profesionální hudebníky. Budeme se školou úžeji spolupracovat a v rámci různých městských akcí rozšiřovat prostor pro mladé a nadějné talenty.

Umění lidem

Každá ulice je pódium.
Vytvoříme umělcům podmínky pro to, aby mohli svou práci představovat v ulicích města po celý rok. Definujeme pravidla pro pouliční hraní (busking) vyhláškou tak, aby umělci mohli harmonicky žít s lidmi, co bydlí v centru.
Kvalita především.
Umělecká díla ve veřejném prostoru by měla vzejít z transparentní soutěže, ve které je bude hodnotit nezávislá odborná komise. Výsledek této soutěže by měl být respektován.
Veřejný prostor
se má stát místem, kudy nebudeme jen procházet. Budeme se snažit, aby se ve městě vždy něco dělo; jakákoliv akce je pro občany dlouhodobě obohacující. Různé akce budeme koordinovat tak, aby to pro umělce bylo co nejméně náročné.

Podpora práce s dětmi a mládeží

Jednoduchý dotační systém.
Organizace pracující s dětmi a mládeží jsou dnes zbytečně zatěžovány administrativou. Nebudeme je nutit vypisovat dokola stále ty samé papíry. Zavedeme online systém pro podávání a zpracovávání žádostí.
Dotační politika.
Zajistíme, aby pravidla pro přidělování dotací byla předvídatelná a známá s dostatečným předstihem. V každém okamžiku musí být jasné, v jakém stavu se žádost o dotaci nachází. Chceme, aby žadatelé dostávali zpětnou vazbu ke svým žádostem.

Transparentnost a participace

Veřejná kontrola.
Veškeré prostředky, poskytované v rámci podpory kulturním a sportovním organizacím, musí podléhat veřejné kontrole. Z účtů města, podřízených organizací a firem neodejde jediná koruna, která by nebyla jednoduše dohledatelná.
Participace.
Při plánování rozvoje sportovišť zapojíme v maximální možné míře veřejnost. Areály a zařízení pro sportovní vyžití budou navrhovány s ohledem na skutečnou potřebu v daném místě.
Navrhni úpravu