Program pro „Pětku“

Městský obvod Pardubice V je příjemné místo pro žití. Uděláme maximum pro to, aby byl místem, kde to skutečně žije. Místem, kde se lidé navzájem znají a rádi se setkávají. Zajistíme oživení veřejného prostoru, dobudujeme chybějící infrastrukturu a pohlídáme, aby brownfieldy byly využity rozumně – pro bydlení.

Dukla

Protihlukové stěny v Lesoparku Dukla.
Pro umocnění pocitu „jsem v přírodě“ budeme prosazovat vybudování protihlukových stěn okolo silnice I/37 po celé délce Lesoparku Dukla.
Bezpečný přechod k vlakové zastávce Pardubice, závodiště.
Vybudujeme bezpečný přechod na vlakovou zastávku na závodišti. Přebíhání osob přes silnici I/37 považujeme za krajně nebezpečné.
Oživení kina Dukla.
Kino Dukla je v soukromých rukách, ale bohužel strádá. Prozkoumáme možnosti, jak tuto situaci změnit. Věříme, že město velikosti Pardubic by alespoň jedno klubové kino po vzoru pražského Aera nebo hradeckého Centralu uživilo. Zasadíme se o to, aby kino ožilo nejen po stránce dramaturgie, ale aby nabídlo i přidružené služby (bar, posezení).
Oživení chátrajícího objektu „U Bobra“.
Zasadíme se o smysluplné využití chátrajícího objektu bývalé hospody „U Bobra“. Nesouhlasíme s jeho využitím coby tělocvičny pro Spolek Aikido Pardubice. Chceme, aby měl využití pro širokou veřejnost.
Vyhrazený prostor pro grilování.
Prosadíme, aby byl v rámci dukelského lesoparku vytyčen prostor, kde je možné používat vlastní gril.

Jesničánky

Přechody pro pěší na Nemošické.
Vybudujeme chybějící přechody pro pěší v obydlené části ul. Nemošická.
Červeňák.
Získáme bývalý vojenský prostor na Chrudimce do majetku města, aby zde mohl vzniknout přírodě blízký park, který bude sloužit pro každodenní rekreaci i jako pěší a cyklistická spojnice mezi Pardubičkami a Višňovkou.

Višňovka

Brownfield Kasárna T. G. Masaryka.
Chceme, aby byl prostor bývalých kasáren T. G. Masaryka využit jako oblast pro novou čtvrť.
Brownfield S. K. Neumanna.
Pohlídáme, aby brownfield na S. K. Neumanna byl vhodně využit. Navrhujeme, aby zde vznikla čtvrť rodinných domů, jako například u Matičního jezera, a ve zbylé části bytové domy.
Železniční stanice Pardubice-centrum.
Prosadíme železniční stanici Pardubice-centrum v prostoru za Kávovinami. Jako součást Ostřešanské spojky výrazně zkrátí cestu z centra města do Hradce Králové nebo Chrudimi.

Něco navíc

Zpravodaj.
Chceme, aby zpravodaj nebyl marketingovou přehlídkou stávajícího vedení radnice. Budeme prosazovat, aby byl platformou pro veřejnou diskusi, včetně důstojného prostoru pro opozici. Prosadíme, aby byl vyhrazen prostor pro komunikaci s menšinami, které nemluví česky.
Veřejné události ve strojově čitelné podobě.
V rámci celoměstského projektu Jednotný informační systém zajistíme, aby veškeré události, které se v městském obvodě konají, byly dostupné ve strojově čitelné podobě. To umožní jejich zobrazení v aplikacích třetích stran.
Klub pro seniory.
Podpoříme vznik klubu pro seniory na území městského obvodu Pardubice V. Chceme, aby byl našim seniorům na dosah. Jezdit až Na Drážku je pro seniory komplikované.
Komunitní zahrady.
Zasadíme se o vznik komunitních zahrad na území Dukly a Višňovky. Věříme, že mezi občany je spousta lidí, kteří by rádi zahradničení provozovali, ale nemají kde.
Zapojení veřejnosti.
Nechceme opakovat problémy při realizaci zóny 30 v Jesničánkách. Budeme důsledně zapojovat veřejnost do všech rozhodnutí, které se jí týkají.
Práce s komunitami.
Otevřeme práci místních komisí široké veřejnosti. Budeme pořádat setkání, kde se občané budou moci seznámit se svými sousedy i spolurozhodovat o rozvoji svého okolí.
Navrhni úpravu