Veřejná griloviště na „pětce“

Veřejná výzva již byla uzavřena. Celkem jste nám poslali 18 návrhů, z nichž 11 jsme předali vedení městského obvodu.

Navrhni úpravu