Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D.

Vojtěch Jirsa (* 26. února 1986 Pardubice) je zastupitelem Pardubic a členem Komise pro dopravu. Členem Pirátské strany je od března 2018.

Vojtěch je dopravní urbanista, věnuje se dopravě ve městech. Pracuje pro města jako konzultant a učí na dopravní fakultě v Pardubicích. V minulosti se více zaměřoval na oblast cyklistické dopravy, následně potom na dopravní koncepce měst a analýzu dopravních dat. Momentálně je větší část jeho pracovní doby mimo obor dopravy - působí jako projektový manažer. Jeho celoživotní láska - města a doprava - je pro něj čím dál tím více koníčkem. Je včelař a chatař. Má ženu Kateřinu a dvě děti Ester a Eliáše. Zajímá se o politiku na úrovni města a jeho cílem je zlepšit dopravu, veřejná prostranství a územní plánování.

Studoval stavební fakultu na ČVUT se zaměřením na urbanismus a územní plánování, doktorát získal na Dopravní fakultě Jana Pernera. Absolvoval roční studijní stáž na Dánské technické univerzitě a půlroční pracovní stáž ve výzkumném ústavu Královské technické univerzity ve Stockholmu.

Navrhni úpravu