Ing. Vít Jelínek

Vít Jelínek (*17. dubna 1982 v Ústí nad Labem) si profesní cestu zvolil poměrně brzy a to volbou Vojenské střední školy v Brně, na kterou navázal inženýrským studiem Univerzity obrany v oboru letištní technické zabezpečení. V průběhu studia se zabýval pedagogickou činností zaměřující se na efektivní údržbu letištních pohybových ploch.

V současnosti zastává funkci velitele letištní hasičské jednotky na pardubickém letišti. Hlavní náplň práce sestává ze zajištění fungování a rozvoje letištní hasičské jednotky a zabezpečení požární ochrany letiště. Úzce spolupracuje s civilní částí letiště a složkami IZS Pardubického kraje.

Podporuje tradiční rodinné hodnoty a komunitní sdílení.

Navrhni úpravu