Bc. Vilém Kubáč

Vilém Kubáč je zástupcem v Kulturní komisi Rady města Pardubic za Pirátskou stranu. Narodil se v Chrudimi, ale téměř celý život žije v Pardubicích. Je členem Strany zelených, kde působí v kulturní a mediální sekci. Vystudoval dějiny evropské kultury na Univerzitě Karlově. Nyní studuje literární komparatistiku na Filozofické fakultě a dějiny umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Je akademickým senátorem KTF UK. Dále je aktivní v univerzitním LGBT spolku Charlie a spolku Copertino, kde organizuje studentský festival KTFest.

Pomáhal pořádat hudební festival On the road a spolupracuje na organizaci literárních akcí Slyš! a Suchý autorský čtení. Připravil literární program think thanku Tabu a cenzura v současném umění ve spolupráci s CreArt a Offcity Pardubice. Umění se věnuje i aktivně. Svoji poezii publikoval ve třech knižních antologiích a několika časopisech. Věnuje se hraní amatérského divadla. Účinkuje v kapelách Zaměstnanci moštárny a Gorale originale pardubiciensis, která tvoří písně o historii naší země. Mezi jeho pracovní zkušenosti patří práce v Infocentru v Lázních Bohdaneč, skript u filmu a organizace farmářských trhů na Praze 8. Živí se jako novinář. Pracoval v několika redakcích například v Lidových novinách či serveru Happy season, který mapuje hudební scénu v Pardubicích.

Navrhni úpravu