Ing. Pavel Hovorka

Pavel Hovorka je nominantem Pirátské strany v dozorčí radě Nadace pro rozvoj města Pardubic. Působí jako certifikovaný odhadce nemovitostí, soudní znalec a projektant. V minulosti byl členem magistrátní komise pro bytové a nebytové prostory. Zároveň působil jako projektant, absolvoval odbornou stáž v Rakousku. Je autorizovaným technikem a inženýrem v oboru pozemní stavby.

Vystudoval obor pozemní stavby se specializací na rekonstrukce na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického. Absolvoval rovněž dvousemestrální studium právních vztahů k nemovitostem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a roční studium oceňování nemovitého majetku na Bankovním institutu Vysoké škole v Praze.

Navrhni úpravu