MUDr. Miroslav Seiner

Miroslav Seiner je zástupcem v Komisi pro životní prostředí Rady města Pardubic za Pirátskou stranu. Je vzděláním lékař, původní profesí psychiatr, většinu života pracuje jako zdravotnický informatik, nyní již téměř 15 let jako OSVČ. V roce 89 člen komise životního prostředí pardubického OF a pak jeden ze zakladatelů Zeleného kruhu Pardubice, aktivity, která několik let spojovala v našem městě odborníky a aktivní občany a spolky při řešení problematiky životního prostředí.

Po dlouhé pauze se vrátil k ekologickým aktivitám před 8 lety. Je spoluzakladatel spolku Chráníme stromy, který zastupuje i v Iniciativě Přírodní park Červeňák. Cítí se být erudovaný v oblasti, kterou považuje pro tuto problematiku za klíčovou - v komunikaci ekologických témat s veřejností. V komisi by se chtěl věnovat právě otevírání komunikačních vazeb mezi občany a samosprávou a ovlivňování veřejnosti ve prospěch ekologických témat.

Navrhni úpravu