Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA

Michael Skalický je nominantem Pirátské strany v dozorčí radě Rozvojového fondu Pardubice. Je zkušeným manažerem se specializací na krizový management a projektové řízení. Působí jako předseda představenstva společnosti Přístav Pardubice a ředitel Institutu projektového řízení. Zároveň je členem Dopravní komise Pardubického kraje a členem správních rad obecně prospěšných společností DAR a CEDR. V minulosti byl jako krizový manažer součástí představenstva HC Dynamo Pardubice nebo Dostihového spolku.

Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera pardubické univerzity, kde v roce 1998 získal inženýrský a o pět let později doktorský titul v oboru technologií a řízení dopravy. Titul MBA získal v roce 2013 na Brno International Business School. Má za sebou několik zahraničních stáží především v Německu.

Navrhni úpravu