Ing. Marta Kutílková

Marta Kutílková je nominantkou Pirátské strany v dozorčí radě společnosti Turistické informační centrum Pardubice. Narodila se v Týnci nad Labem; v Pardubicích žije od roku 1990. Není členkou žádné politické strany.

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Kolíně a ve zralém věku pak získala bakalářský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a následně titul inženýrky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Převážnou část svého profesního života vykonávala práci ve veřejné správě, a to jak v pracovním, tak služebním poměru. Zastávala i vedoucí pozice; v posledním období především na pozici ředitelky informačního centra, a to jak v Pardubicích, tak v Lázních Bohdanči.

Věnuje se kreativním aktivitám – malbě, kresbě, keramice, floristice a počítačové grafice. Miluje Jeseníky a přírodu vůbec. Snaží se po sobě nezanechávat příliš výraznou ekologickou stopu.

Navrhni úpravu