Mgr. Marcel Palatáš

Marcel Palatáš (* 29. června 1987 v Chrudimi) je členem Pirátů Pardubicko. Vystudoval Střední školu umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí a poté Religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice (Mgr.). Jeho odborným zájmem byla zejména problematika islámu v Evropě. V rámci navazujícího magisterského studia strávil také rok na studijním pobytu Erasmus na Univerzitě v Bayreuthu, kde měl možnost částečně prozkoumat německé přístupy a metody integrace muslimů v evropském prostředí, jejich přínos problémy a limity.

Na Univerzitě Pardubice posléze pokračoval v doktorském studijním programu. V té době byl členem studentské komory akademického senátu FF UPa a krátce i členem disciplinární komise. Doktorské studium se z rodinných i profesních důvodů rozhodl nedokončit a v současné době (od ledna 2018) pracuje jako referent odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra v Praze se zaměřením na administraci veřejných zakázek spojených s nákupem IT dodávek a služeb pro Ministerstvo vnitra a příslušný rezort.

Po několikaletém sympatizování s programem, jeho cíli i osobnostmi České pirátské strany se na podzim roku 2018 rozhodl stát se členem a aktivně se zapojit, jak do komunální politiky v Pardubicích, tak do aktivit na celostátní úrovni. Hlavním cílem jeho snah je diskuze o návrzích na zjednodušení a zefektivnění byrokratických procesů a postupů v rámci státní správy a posílení investic do personálního obsazení IT sekcí Ministerstva vnitra a státní správy obecně tak, aby se ve veřejném sektoru ČR mohl maximálně rozvinout potenciál digitálních techologií a s nimi spjatých služeb eGovernmentu.

Navrhni úpravu