Mgr. Marcel Palatáš

Marcel Palatáš (* 29. června 1987 v Chrudimi) je členem Pirátů Pardubicko. Po získání maturity na Střední škole umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí se s dvouletým odstupem pustil do studia Religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice (FF UPa). Tam se v době bakalářského studia zaměřoval zejména na studium islámu a arabštiny. V období magisterského studia přešel jeho odborný zájem více směrem k metodologii oboru a k problematice islámu v Evropě. Strávil také rok na studijním pobytu Erasmus na Univerzitě v Bayreuthu, kde měl možnost částečně prozkoumat německé přístupy a metody integrace muslimů v evropském prostředí, jejich přínos problémy a limity.

Na magisterské studium návázal na téže instituci v doktorském studijním programu. V té době byl členem studentské komory akademického senátu FF UPa a krátce i členem disciplinární komise. Doktorské studium z rodinných důvodů posléze přerušil.

Zájem o religionistická témata jej ani po přerušení studia neopustil, i když ve svém současném zaměstnání ve státní správě zhodnocuje přínos svých studií hlavně při práci s textem, jeho editací, stylistice a při orientaci v něm. Od ledna 2018 pracuje na Odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií Ministerstva Vnitra, kde se kromě jiného věnuje administraci menších veřejných zakázek spojených s nákupem IT produktů a služeb pro Ministerstvo vnitra a příslušný rezort.

Po několikaletém sympatizování s ideály, cíli i osobnostmi České pirátské strany se na podzim roku 2018 rozhodl stát se členem a aktivně se zapojit, jak do komunální politiky v Pardubicích, tak do diskuzí na celostátní úrovni. Hlavním cílem jeho snah je diskuze o návrzích na zjednodušení a zefektivnění byrokratických procesů a postupů v rámci státní správy a posílení investic do personálního obsazení IT sekcí Ministerstva vnitra a státní správy obecně tak, aby se v ČR mohl maximálně rozvinout potenciál služeb eGovernmentu.

Navrhni úpravu