Mgr. Lenka Španihelová

Lenka Španihelová (*19. dubna 1984) je zastupitelkou města Pardubice. Věnuje se zde především sociální politice a zapojení občanů do veřejného života a zastupuje Piráty v Komisi pro sociální a zdravotní věci. Je členkou a od listopadu 2018 místopředsedkyní Pirátů Pardubicko.

Pochází z Valašského Meziříčí a od roku 2014 žije v Pardubicích. Vystudovala Střední průmyslovou školu mlékárenskou v Kroměříži obor analýza potravin. Vysokou školu vystudovala v Praze, bakalářský obor sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, magisterský obor sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia se věnovala práci se seniory v České Alzheimerovské společnosti, práci s lidmi s duševním onemocněním ve společnosti Vida a práci s ohroženou mládeží v organizaci Barevný svět dětí.

Po ukončení studia nastoupila jako ředitelka nově vzniklé grafické sociální firmy Maturus, o.p.s., která zaměstnává osoby se zdravotním postižením a úzce spolupracuje s Jedličkovým ústavem a školami.

V současné době je na mateřské dovolené se dvěma dětmi. Zabývá se také jako dobrovolník organizováním dobročinných sbírek - sbírka pro uprchlíky, vánoční krabice pro děti z ohrožených rodin a veřejné aktivity - zapojení do iniciativy Milion chvilek pro demokracii.

Navrhni úpravu