Bc. Kateřina Kosová

Kateřina Kosová (*11.2.1992) je příznivkyní Pirátské strany. Narodila se v Pardubicích, kde také žije. Mezi její hlavní zájmy patří ochrana přírody a funkce přírody ve městě pro potřeby lidí. A to je i věc, které se chce případně věnovat.

Vystudovala Všeobecné gymnázium v Pardubicích. Vysokou školu vystudovala v Pardubicích, bakalářský obor Klinická biologie a chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V současné době studuje magisterský obor Bioanalytik na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Navrhni úpravu