Ing. Josef Bednář

Narodil jsem se a celý život žiji v Pardubičkách, s výjimkou dvou let v Trnové a dvou let na Dubině. Ve své životní praxi jsem se naučil trpělivosti a schopnosti naslouchat jiným. Tyto vlastnosti jsem si prohloubil i díky mé veřejné činnosti. Uvědomil jsem si také, jak je důležitá zpětná vazba pro občany a jak je důležité nejen se občanů ptát, ale i řídit se jejich radami a názory.

Záleží mi na tom, jak se v Pardubičkách a Pardubicích žije a proto znovu kandiduji do zastupitelstva města a městského obvodu Pardubice IV. Mojí vizí je prosperující a úspěšné město. Pro jeho další rozvoj je třeba, aby občané města Pardubic měli dostatek možností uskutečnit své potřeby. Především, aby měli práci a bydlení, mohli se vzdělávat, odpočívat. Budu nadále pracovat na zlepšování péče o hendikepované občany a seniory.

Společným jmenovatelem života všech generací ve městě je bezpečí. Proto je pro mne tolik důležité soustředit pozornost na vytvoření bezpečného prostředí pro občany města. V oblasti dopravy je třeba dále řešit obchvaty Pardubic. Budu prosazovat snížení počtu bariér, kterých je pro handicapované občany a maminky s kočárky stále ještě hodně a určitě se zaměřím i na snížení počtu heren.

Navrhni úpravu